4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava

Projekt 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava adresira porast nacionalizma u Republici Hrvatskoj.

Navedeni problem je pogotovo izražen u manjim mjestima i onima pogođenim 90ih godina ratom, koja uslijed pogoršanja ekonomske situacije i visokom stopom iseljavanja također bilježe i porast netrpeljivosti prema nacionalnim manjinama, Romima, izbjeglicama tj. svima koji su percipirani kao Drugi i čiji se status i prava kao građana RH često negiraju.

Projekt problemu pristupa holistički, pristupom 4O: Otkrivanje uzroka i posljedica nacionalizma, istraživanje potreba OCD-ova; Osvještavanje građana kampanjama za podizanje svijesti o ljudskim pravima; promoviranje dobrih praksi i iskustava Drugoga kroz izvedbene umjetnosti; Osnaživanje mladih kroz edukacije o ljudskim pravima, međugeneracijskom i međuetničkom suradnjom u lokalnim zajednicama; Organizacija – kapacitiranje organizacija civilnog društva u području ljudskih prava i pružanje potpore razvoju civilnog društva u RH.

S obzirom na kompleksnost problema porasta nacionalizma adresirat ćemo ga kroz tri razine objedinjujući “bottom up” i “top down” pristup: a) na lokalnoj razini u zajednicama u 3 županije kroz direktne aktivnosti – edukacije i provođenje lokalnih intervencija i uključivanje svih aktera lokalne zajednice, predstavnike lokalnih vlasti, škole, nac. manjine (Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj i Međimurskoj županiji), b) nacionalnoj razini – kampanje za podizanje svijesti, diseminaciju primjera dobre prakse sa lokalne razine, predstavu o iskustvima izbjeglištva koju izvode same izbjeglice, zagovaranje usmjereno predstavnicima vlasti c) razini civilnog društva – kapacitiranjem OCD-ova.

Projektom želimo utjecati na smanjenje govora mržnje i zločina motiviranih mržnjom na razini lokalnih zajednica; bolju integraciju nacionalnih manjina u društvo; međuetničku suradnju među mladima na lokalnoj razini; podignutu svijest o važnosti ljudskih prava kod pripadnika manjina i mladih; osnaživanje građana za suprotstavljanje diskriminaciji i ksenofobiji; višu razinu društvene kohezije na lokalnoj razini; jačanje kapaciteta OCD-ova za zagovaranje i promociju ljudskih prava.

Ciljane skupine koje će biti osnažene za borbu protiv nacionalizma i diskriminacije su mladi između 16 i 30 godina starosti; stariji i umirovljenici, pripadnici nacionalnih i etničkih manjina te izbjeglice, uz većinsko stanovništvo s ciljem poticanja suradnje; lokalni OCDovi, predstavnici izvršne vlasti i donositelji odluka.

Projekt provode: Inicijativa mladih za ljudska prava, Arterarij, Europski dom Vukovar, Projekt građanskih prava Sisak i Status M.

Trajanje projekta: 1.1.2021. – 31.12.2022.

Vrijednost projekta: 170.147 EUR

Kontakt osoba za projekt: Morana Starčević, morana.starcevic@yihr.org

Projekt 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava je podržan sa 170.147€ financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.