Andrea Kovač

Andrea Kovač završila je diplomski studij komparativne književnosti i etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija bila je aktivna članica studentskih inicijativa i organizacija s fokusom na borbu protiv komercijalizacije visokog obrazovanja, zagovaranje boljeg studentskog standarda i veće kvalitete studija, organiziranje konferencija i uređivanje stručnih publikacija. Njeno radno iskustvo uključuje rad u IT sektoru, gdje je od 2015. radila kao voditeljica marketinga i projekata i rad u organizacijama civilnog društva. Od 2018. radi u Gongu kao suradnica i voditeljica projekata. Primarna područja programskog interesa bila su joj zagovaranje digitalnih prava s posebnim fokusom na zaštitu osobnih podataka, participaciju mladih i utjecaj razvoja tehnologije na demokratske procese. U Inicijativi mladih za ljudska prava počinje raditi u studenom 2019. kao koordinatorica programa društvenog razvoja i inovacija.