Branka Vierda

Branka Vierda, magistra prava, u Inicijativi mladih za ljudska prava radi od 2017.g. te koordinira program pravde i program pomirenja. Uz interes za tranzicijsku pravdu i usavršavanje u tom području, dulje od deset godina bavi se i educira o ljudskim pravima. Predavala na raznim programima, panelima i školama o temama vezanim uz suočavanje s prošlošću, politike sjećanja i kulturu sjećanja te vodila radionice u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert na temu političke participacije žena u okviru mogućnosti socijalne države. Posebno je zanima razvijanje metoda sprečavanja govora mržnje online i offline, posebice prema pripadnicima nacionalnih manjina. Za vrijeme članstva u SDP-u od 2006. do 2018. stekla znanja i vještine zagovaranja te uspješnog rada u timu s ciljem ostvarivanja društvenog doprinosa. Predavala u okviru modula Socijalna politika i feministička intervencija u Centru za ženske studije Zagreb. Završila obrazovni program Centra za ženske studije.