Morana Starčević

Morana Starčević završila je preddiplomski studij filozofije i sociologije i diplomski studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Svoje neformalno obrazovanje započinje 2008. godine pohađajući seminare i treninge o zelenoj ideji. Odradila je pripravništvo za Zelenu grupu Europskog parlamenta i Federaciju mladih zelenih Europe. Bila je članica izvršnog odbora Cooperation and Development Network Eastern Europe od 2011. do 2013. godine te je sudjelovala u organizaciji neformalih edukacija o ljudskim pravima, političkoj participaciji mladih i aktivizmu. U Inicijativi je od ožujka 2014. godine na poziciji Voditeljice ureda. Početkom 2015. godine postaje v.d. izvršne direktorice Inicijative mladih za ljudska prava te u travnju 2015. preuzima poziciju izvršne direktorice na kojoj ostaje do veljače 2017. godine. Nakon rada u konzaltingu vraća se na poziciju izvršne direktorice Inicijative u veljači 2019. godine.