Nevena Balažević

Nevena Balažević je rođena u Subotici, Republika Srbija, gdje je završila gimnaziju.
Zvanje magistre politologije stekla je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2017. godine.
U Inicijativi mladih za ljudska prava- Hrvatska obavlja funkciju koordinatorice outreach programa. Njezino prijašnje radno i aktivističko iskustvo, osim onog koje je stekla u Inicijativi mladih za ljudska prava, vezano je uz Friedrich Ebert Stiftung i njihov projekt za poticanje aktivizma među srednjoškolcima.
Njezino područje interesovanja obuhvaća područje rodne jednakosti, reproduktivnih i seksualnih prava, te ljudskih prava uopćeno.