Nikola Puharić

Nikola Puharić diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a trenutno je student diplomskog studija moderne i suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Trenutno je pripravnik na programu zagovaranja ljudskih prava u Inicijativi mladih za ljudska prava, a radio je kao novinar i suradnik u odnosima s javnošću, Njegovo područje profesionalnog i istraživačkog interesa su ljudska prava te studije nacionalizma, politika povijesti i sjećanja na području bivše Jugoslavije.