Objavljen Priručnik za mentore u civilnom društvu na engleskom jeziku

U sklopu Social Innovators projekta, objavili smo produženu verziju Priručnika za mentore na engleskom jeziku, koji je dostupan za slobodno korištenje i dijeljenje za sve one koji žele ponuditi strukturirani program prakse u udrugama. Priručnik je dio alata koji su nastali kao dio Programa mentoriranja i prakse u civilnom društvu, u kojem trenutno sudjeluje preko 80 mentora iz preko 40 organizacija civilnog društva diljem Hrvatske.

Program mentoriranja i prakse te pripadajući priručnik pomoći će mentorima u OCD-ima da poboljšaju svoje mentorske vještine te kreiraju 80-satni program kojeg će moći prilagoditi i koristiti za mentoriranje svake nove osobe koja dolazi u organizaciju kao volonter/ka, zaposlenik/ica ili suradnik/ica. Nadamo se da će ovaj program i priručnik imati dugoročan pozitivan utjecaj na načine na koje se mlade, nove radnike/ce i volontere/ke uvodi u proces rada u OCD-ima.

Produljena verzija Priručnika na engleskom jeziku je dostupna za preuzimanje ovdje.

Projekt Social Innovators je financiran od strane Islanda, Norveške i Lihtenštajna kroz EEA and Norway Grants Fond za zapošljavanje mladih.  Projekt sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske.  Organizacije koje provode projekt su Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, Kulturno Izobraževalno Društvo Pina iz Slovenije, Nacionalna škola menadžmenta iz Bugarske i Østfold University College iz Norveške.

 

Želiš se zaposliti ili nudiš posao u udruzi? Priključi se novoj mailing listi

S obzirom na velik interes i aktivnost praktikanata/ica kao i mentora/ica koji sudjeluju u Programu prakse u civilnom društvu u sklopu projekta Social Innovators, odlučili smo pokrenuti neformalnu mailing listu (odnosno grupu) na kojoj se dijele informacije o poslovima u civilnom društvu.

Grupa je namijenjena svima koji su zainteresirani za rad u civilnom društvu te udrugama koje oglašavaju posao, pri čemu je poseban naglasak na početničkim poslovima za koje se traži malo ili nimalo radnog iskustva. Putem ove liste mogu se dijeliti i informacije o programima prakse i volontiranja. Poruke koje se šalju na grupu su moderirane te grupa ne služi za diskusije već isključivo slanje oglasa na otvorena radna mjesta.

Ako vas zanima oglašavanje poslova u civilnom društvu ili se želite zaposliti u udruzi, ispunite obrazac ovdje:

https://forms.gle/nvytCTCivKM3rdddA

Zatvoren natječaj Moja Inicijativa

Dana 27.10.2020. zatvoren je natječaj Moja Inicijativa – Natječaj za najbolje ideje koje doprinose lokalnim zajednicama.

Iznimno nam je drago obavijestiti vas da smo primili čak 28 prijava! Prijavljeni prijedlozi socijalnih inovacija pokrivaju teme poput zaštite mentalnog zdravlja, zaštite okoliša, prava manjina, građanskog aktivizma te slobode medija.

Posebno zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da su prijave stigle iz svih krajeva Hrvatske, te da prijavljeni timovi broje članove iz različitih područja obrazovanja i interesovanja.

Veselimo se nastavku rada na ideathonu!

 

Projekt Social Innovators je financiran od strane Islanda, Norveške i Lihtenštajna kroz EEA and Norway Grants Fond za zapošljavanje mladih.  Projekt sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske.  Organizacije koje provode projekt su Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, Kulturno Izobraževalno Društvo Pina iz Slovenije, Nacionalna škola menadžmenta iz Bugarske i Østfold University College iz Norveške.

Natječaj za volontera/ku u Inicijativi mladih za ljudska prava

 

Inicijativa mladih za ljudska prava traži volontera/ku za Program pravde i Program pomirenja

 

S obzirom da nam je želja uključiti nove ljude u rad Programa pravde i Programa pomirenja te prvenstveno mladima omogućiti stjecanje znanja i vještina koja bismo mi iz Inicijative mladih za ljudska prava rado podijelili i prenijeli onima koji su za to zainteresirani, pozivamo te da se prijaviš za volontera/ku u Inicijativi mladih za ljudska prava!

 

Nama bi trebalo da si…

  • Zainteresiran/a učiti o ljudskim pravima te pravnim i aktivističkim metodama za zagovaranje i ostvarivanje ciljeva YIHR-a iz područja mehanizama tranzicijske pravde
  • Kreativan/na u osmišljavanju novih pristupa komemorativnim praksama i memorijalizaciji te  kampanjama koje za cilj imaju doprinijeti prepoznatljivosti i važnosti ukazivanja na primjere grubih kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava.
  • Željan/na svoja postojeća znanja i vještine unaprijediti volontiranjem u organizaciji civilnog društva za koju vjeruješ da doprinosi izgradnji boljeg društva.

_

Što se obrazovanja tiče, poželjno je da si student/ica ili si završio/la faks iz društveno humanističkog područja.

 

Što ćeš dobiti i koliko će trajati?

Strukturirani program volontiranja pružit će ti priliku da se uključiš u rad organizacije civilnog društva, da stekneš teorijska i praktična znanja o mehanizmima tranzicijske pravde te unaprijediš vještine zagovaranja u svrhu postizanja višeg standarda ljudskih prava u RH. Isto tako, potrudit ćemo se da stekneš nova iskustva, unaprijediš usmene i pismene komunikacijske vještine, da samostalno i timski rješavaš probleme kao i da razvijaš kritičko razmišljanje kroz analizu.

Ukupno trajanje ovog volonterskog programa trajat će minimalno 80 sati te će se u cijelosti provoditi putem digitalne platforme. Volontiranje će se provoditi tijekom studenog i prosinca 2020.g.

Po završetku volontiranja dodijelit ćemo potvrdu o obavljenom volonterstvu kao i preporuku za buduće poslodavce o stečenim znanjima i vještinama.

 

Do kad i kome se trebaš prijaviti?

Molim te da u mail koji ćeš nasloviti: Prijava za volontiranje u YIHR-u te adresirati na: branka.vierda@yihr.org priložiš životopis i motivacijsko pismo u duljini od one pagera (jedna stranica u Wordu). Tvoje podatke koristit ćemo isključivo u svrhu prijave za ovaj program volonterstva.

Prijavi se najkasnije do 8. studenog 2020. 

 

Koliko volontera/ki je predviđeno za period koji smo naveli?

U mogućnosti smo organizirati volonterstvo jednom volonteru ili volonterki u gore navedenom periodu.

 

Veselimo se vašim prijavama i skorom volontiranju!