soc7

Održana radionica Is the future of the past digital


U sklopu Global meetings 2020 organiziranih za članice mreže kao i za zainteresiranu javnost, tijekom mjeseca listopada međunarodna mreža Sites of Conscience organizirala je niz webinar-a i radionica koje su za cilj imale omogućiti organizacijama i pojedincima zainteresiranim za teme kulture sjećanja te politika sjećanja, razmjenu iskustava i znanja u spomenutim područjima.

 Inicijativa mladih za ljudska prava kao članica mreže organizirala je radionicu “Is the future of the past digital” kako bismo s kolegicama i kolegama razgovarali o novim načinima memorijalizacije u virtualnom prostoru te o potrebi  nezaustavljanja komemorativnih praksi  uzrokovanih ograničenjima fizičkih obilazaka i pratećih aktivnosti koje je donijela pandemija koronavirusa.

 Poseban doprinos radionici dali su sudionici i sudionice iz  Jemena, Ruanda, Italije, SAD-a i Alžira koji su dijelili svoja iskustva te iznosili svoja viđenja izazova u području novih načina memorijalizacije.

Razmišljali smo inovativno i kreativno svjesni važnosti kontinuiranog ulaganja u nezaborav u cilju neponavljanja.

 

 26. listopada 2020, YIHR.hub