plenki voda

Otvoreno pismo premijeru: Vlada se kukavički odlučila ne suočiti s nedemokratskim režimom Franje Tuđmana


 Vlada Republike Hrvatske

Predsjednik Vlade

Zagreb, 2.3.2018.

 Predmet: Otvoreno pismo povodom zaključka Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima

 

Poštovani gospodine Plenkoviću,

Povodom okvirnog dokumenta koje je donijelo Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima (u daljnjem tekstu: Vijeće) naziva „Dokument dijaloga: temeljna polazišta i preporuke – o posebnom normativnom uređenju simbola, znakovlja i drugih obilježja totalitarnih režima“ (u daljnjem tekstu: Dokument), Inicijativa mladih za ljudska prava koristi priliku obratiti Vam se kao organizacija koja svoj dugogodišnji rad posvećuje upravo temama tranzicijske pravde, suočavanja s prošlošću te smanjivanju socijalnih distanci među mladima, a u svrhu ukazivanja na brojne manjkavosti i pogreške koje su učinjene, kako u samom postupku donošenja predmetnog dokumenta tako i o samom sadržaju istog.

Već smo Vam se obratili kada je Vlada imenovala predmetnu komisiju, izražavajući pritom zabrinutost da ste važnu temu koja muči naše društvo, a tiče se prošlosti 20. stoljeća, odlučili riješiti imenovanjem Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima  ignorirajući tako već postojeća tijela i odluke čije su ustavne i zakonske ovlasti nedvojbeno nadležne za pravno normiranje, tumačenje i provedbu problematike koju Dokument nestručno analizira.

Nakon završetka jednogodišnjeg mandata naša ocjena o nedefiniranom cilju osnivanja i rada Vijeća, potvrdila se i do samog kraja zaključenog donošenjem Dokumenta. Postupak i kriteriji imenovanja članova i naknadnih izmjena u članstvu, načinu odlučivanja, dinamici održavanja sjednica, sadržaju vođenih rasprava, sakriveni su od očiju javnosti, a posljedice nestručnosti i neinkluzivnosti zainteresiranih strana u sam postupak, jasno su vidljive u brojnim manjkavostima Dokumenta.

Posebno smo razočarani činjenicom da se Vijeće, osim u formiranju zaključaka i preporuka, u svojoj analizi nije koncentriralo na iznimno sporan dio povijesti naše države, a odnosi se na vremenski period od 1990. do 1999. godine.

Namjerno izbjegavajući suočiti se s režimom koji je svoja nedemokratska obilježja pod vodstvom Franje Tuđmana ostvario kroz zatiranje demokratskih procesa, agresiju Republike Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, suzbijanje građanskog djelovanja i slobode medija, Vlada je kukavički opet odlučila ne suočiti se s prošlošću.

Iako svjesni da Dokument nema nikakvu pravnu snagu, nadamo se da neće poslužiti daljnjim postupanjima zakonodavcu, pogotovo u vidu reguliranja iznimke o sankcioniranju uporabe pozdrava „Za dom spremni“ čija je fašistička priroda nedvojbeno utvrđena kako u stručnoj, ozbiljnoj historiografiji, tako i međunarodnim i domaćim pravnim aktima. Korištenje pozdrava „Za dom spremni“, kako i sam nalaz Vijeća ispravno uočava, i u doba rata devedesetih godina bio je protuustavan, a izostanak odgovarajuće reakcije do danas, ukazuje na kontinuirano ignoriranje vladajućih da vode računa o jednoj od temeljnih  hrvatskih ustavnih vrednota –  vladavini prava.

Gospodine Plenkoviću, podsjećamo Vas da je Vlada dužna obavljati izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom, a da su ljudska prava i vladavina prava temelji demokracije na kojoj naš Ustav počiva.

S poštovanjem,

Inicijativa mladih za ljudska prava