PRIJAVI SE! (4)

POZIV NA SUDJELOVANJE U RADIONICI: Integriranje ljudskih prava u izborne kampanje


Inicijativa mladih za ljudska prava poziva članove/ice političkih stranaka, predstavnike/ce organizacija civilnog društva, aktiviste/ice, studente/ice i ostale zainteresirane pojedince/ke da nam se pridruže na radionici Integriranje ljudskih prava u izborne kampanje.

Radionica će se održati u petak, 14.12.2018. u Kući ljudskih prava, Selska cesta 112c, u vremenu od 10h do 17:30h. Sudionici/e će imati priliku saznati više o fazama planiranja izborne kampanje, analizi i targetiranju biračkog tijela, te razvoju izbornih poruka.

Prijaviti se možete na e-mail adresu nevena@yihr.org tako da nam pošaljete svoje ime i prezime, naziv organizacije koje ste član/ica, te prehrambene restrikcije ukoliko postoje.

Dobna granica za sudjelovanje u radionici je 35 godina.

Radionica je dio aktivnosti Mreže stranačkih organizacija mladih (Political Youth Network- PYN) koju koordinira Inicijativa mladih za ljudska prava, a čiji je cilj unaprijediti znanja politički aktivnih mladih ljudi u područjima ljudskih prava i tranzicijske pravde, te unaprijediti vještine u području praktičnih političkih vještina i političke komunikacije.