mreza 11

POZIV NA SUDJELOVANJE U RADIONICI ‘Protiv diskriminacije na lokalnoj razini’


Inicijativa mladih za ljudska prava poziva vas da nam se pridružite na radionici ‘Protiv diskriminacije na lokalnoj razini’.

Radionica će se održati u utorak, 9. travnja u prostorijama Srednje škole Ivanec u vremenu od 13:15 do 14:00 sati.

Sudionici/e radionice imat će priliku saznati više o suzbijanju diskriminacije i zaštiti ljudskih prava kao i metodama za suzbijanje diskriminacije na lokalnoj razini.

Radionica se provodi u sklopu projekta ‘Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije u Hrvatskoj’, a čiji je cilj unapređenje mehanizama zaštite od diskriminacije i rasizma na lokalnoj razini kroz suradnju organizacija civilnog društva i gradskih uprava te razvoj strategija za promociju tolerancije i uključivosti.