mreza 11

POZIV NA SUDJELOVANJE U RADIONICI ‘Suzbijanje diskriminacije na lokalnoj razini’


Inicijativa mladih za ljudska prava i Projekt građanskih prava Sisak pozivaju predstavnike/ce udruga civilnog društva, aktiviste/ice, studente/ice, članove/ice savjeta mladih i ostale zainteresirane građane/ke Grada Karlovca i okolice da nam se pridruže na radionici ‘Suzbijanje diskriminacije na lokalnoj razini’.

Radionica će se održati u srijedu, 13. ožujka u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta POUKA, Bogoslava Šuleka 29 u vremenu od 16:30 do 19 sati.

Sudionici/e radionice imat će priliku saznati više o suzbijanju diskriminacije i zaštiti ljudskih prava kao i metodama i tehnikama zagovaranja i promocije ljudskih prava u svom gradu.

Kako biste se prijavili za sudjelovanje potrebno je ispuniti prijavnicu koja se nalazi na ovom LINKU.

Prijaviti se možete i na e-mail adresu croatia@yihr.org  tako da nam pošaljete svoje ime i prezime.

Radionica se provodi u sklopu projekta ‘Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije u Hrvatskoj’ čiji je cilj unapređenje mehanizama zaštite od diskriminacije i rasizma na lokalnoj razini kroz suradnju organizacija civilnog društva i gradskih uprava te razvoj strategija za promociju tolerancije i uključivosti.

Projekt financijski podupire Europska unija kroz Program za prava, jednakost i građanstvo, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske te Grad Zagreb.