volonterski-centar_logo

Poziv na tribinu – Uloga aktivnih građana u demokratskom društvu


 

Volonterski centar Osijek u suradnji s Inicijativom mladih za ljudska prava poziva vas na tribinu ‘Uloga aktivnih građana u demokratskom društvu’ koja će se održati u petak 29. ožujka, od 11:00 do 13:00 sati, u Gradskoj četvrti Gornji Grad, Trg Lava Mirskog 1, Osijek.

Potaknuti brojnim istraživanjima provedenim u RH zadnjih nekoliko godina, koja govore o nepovjerenju građana, osobito mladih, u sustav, političke stranke i institucije, što utječe na nedovoljno sudjelovanje građana u društvenom i političkom životu, Volonterski centar Osijek i Inicijativa mladih za ljudska prava, organiziraju tribinu na kojoj će osobe iz organizacija civilnog društva te fakulteta otvoriti pitanja poput: koji su oblici aktivne participacije u demokraciji, koje su odgovornosti nas kao građana, koji su sve oblici aktivizma u zajednici, kakav je stav građana prema aktivizmu, kako i gdje se aktivirati, kako poticati i obrazovati mlade za aktivni angažman u zajednici i dr. Time će tribina ponuditi platformu za razgovor, no ujedno i biti poticaj građanima za aktivno djelovanje i artikuliranje svoje uloge u pronalaženju rješenja na potrebe zajednice.

Na tribini će sudjelovati:
prof.dr.sc. Berto Šalaj, Fakultet političkih znanosti
dr. Katarina Kruhonja, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek
Martina Horvat, Gong
Nikola Puharić, Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska
moderator; Nikica Torbica

Potvrdu sudjelovanja na tribini molim poslati na e-mail: snagasudjelovanja@vcos.hr ili na telefon 031 211 306, do 27.3.2019.

Veselimo se vašem dolasku!

 

Tribina se provodi u sklopu projekta ‘Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije u Hrvatskoj’.

Projekt financijski podupire Europska unija kroz Program za prava, jednakost i građanstvo, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske te Grad Zagreb.