SU poziv trening

Poziv za prijave na seminar Ljudska prava i građanska participacija


Kuća ljudskih prava Zagreb i Inicijativa mladih za ljudska prava objavljuju poziv za prijave na seminar Ljudska prava i građanska participacija. Cilj seminara je okupiti grupu mladih građana/ki u dobi između 18 i 35 godina koji će zajedno učiti o teoriji i praksi ljudskih prava te modelima građanske participacije i zagovaranja ljudskih prava. Također, fokus seminara je na mladima iz područja koja su bila pogođena ratom te iz manjih gradova i mjesta u Republici Hrvatskoj.

Organizatori snose troškove sudjelovanja na seminaru (put, smještaj, hrana i materijal) za sve sudionike/ce.

Seminar će biti održan tijekom vikenda (25. i 26.2.) u Zagrebu. Idealno bi sudionici/e u Zagreb došli/e u petak te sudjelovali u radu seminara u subotu i nedjelju.

Program seminara:

Uvod u tematiku ljudskih prava

Pregled međunarodnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava

Pregled nacionalnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava

Uvod u tematiku tranzicijske pravde i suočavanja s prošlošću

Pregled mehanizama tranzicijske pravde

Modeli građanske participacije (radionice)

Predavači/ce na seminaru bit će stručni suradnici/e organizacija za ljudska prava.

Proces prijave:

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu najkasnije do četvrtka 23.2.2017.

Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na croatia@yihr.org