program pomirenja

Program pomirenja okuplja sve projekte i aktivnosti Inicijative koje primarno pridonose suočavanju s prošlošću te pomirenju na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Metodologija uključuje:

(i) zagovaranje,

(ii) razvoj znanja,

(iii) izravne inicijative u memorijalizaciji i promjeni odnosa javnosti prema događajima iz nedavne prošlosti

Osnovne aktivnosti u programu:

  • koordinacija zagovaranja inicijative REKOM u Hrvatskoj;
  • provođenje zagovaračkih kampanja za sjećanje žrtava najtežih kršenja ljudskih prava iz nedavne prošlosti;
  • zagovaranje osnivanja Muzeja sjećanja civilnih žrtava rata u Petrinji;
  • podržavanje provođenja projekata neformalnih grupa mladih koji pridonose suočavanju s prošlošću na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
  • inicijative za demitologizaciju;
  • inicijative za rad na dostizanju zajedničkih ili dijeljenih narativa.

 

Projekti:

4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava

Zajednički narativi – Prošlost se nastavlja

Europe Equals Equality

Youth Memories

Bez Barijera

Koalicija za REKOM

Social Trauma and Resilience