Programi

Inicijativa mladih za ljudska prava svoj rad od 2009. godine organizira kroz programe. Sukladno programskom okviru (i strateškom planu) usvojenom 2015. godine, Inicijativa svoj rad organizira u 3 programske cjeline kako slijedi: (1) Program pravde (Justice Program), (2) Program pomirenja (Reconciliation Program) i (3) Program participacije (Participation Program).