Serge Brammertz_YIHR 2

Serge Brammertz: Hrvatska nastavlja vršiti politički pritisak na procesuiranje ratnih zločina


Ured tužitelja Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MRMKS) pozvao je Republiku Hrvatsku da nedvojbeno pokaže predanost neovisnom i nepristranom  procesuiranju ratnih zločina, uključujući i kaznene predmete za ratne zločine protiv pripadnika hrvatskih snaga, kao i pripadnika snaga bosanskohercegovačkih Hrvata.

Glavni tužitelj MRMKS-a Serge Brammertz predstavio je šestomjesečno izvješće o napretku u radu Mehanizma Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda 6. lipnja.

Brammertz u izvješću navodi da Vlada Republike Hrvatske, propustivši staviti izvan snage odluku iz 2015. godine kojom je prekinuta suradnja s Bosnom i Hercegovinom u kaznenim predmetima za ratne zločine, nastavlja vršiti politički utjecaj na sudske postupke. Kao rezultat, hrvatsko pravosuđe procesuira mali broj kaznenih predmeta ratnih zločina protiv pripadnika hrvatskih snaga, kao i pripadnika snaga bosanskohercegovačkih Hrvata.

Podsjećamo, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. lipnja 2015. godine usvojila zaključak kojim je Ministarstvu pravosuđa i svim tijelima nadležnim za pravosudnu suradnju u predmetima ratnih zločina naložila da ne postupaju po zamolnicama koje dolaze iz Bosne i Hercegovine. U zaključku se, između ostalog, navodi da su određene zamolnice po svom sadržaju “neprihvatljive po Republiku Hrvatsku” jer se “u opisu događanja u BiH spominju napadi hrvatske vojske i druge stvari koje (…) naprosto nisu točne”. Ovi navodi Vlade suprotni su utvrđenim činjenicama u predmetima pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), a koji se tiču sudjelovanja RH u ratu u Bosni i Hercegovini.

Referirajući se na regionalnu suradnju u procesuiranju ratnih zločina, Brammertz ističe kako Republika Hrvatska ne surađuje s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom u procesuiranju ratnih zločina što za posljedicu ima praksu nekažnjavanja zločina i uskraćivanja pravde za žrtve. Dodao je da Vlada Republike Hrvatske do sada nije pružila zadovoljavajuće objašnjenje za nastavak provedbe ovakve politike. Od iznimne je važnosti da Hrvatska kao članica Europske unije odustane od politike odbijanja suradnje vezano za predmete ratnih zločina između ove tri zemlje.

U izvješću se napominju i aktualnosti o kaznenopravnom predmetu Glavaš i drugi. Odlukom Županijskog suda u Zagrebu kazneni postupak protiv Branimira Glavaša razdvojen je u odnosu na ostale optuženike u predmetu, Ivicu Krnjaka, Gordanu Getoš Magdić, Dinu Kontića, Tihomira Valentića i Zdravka Dragića. Nastavno na ovu odluku, Brammertz navodi da ona predstavlja dodatni teret, kako žrtvama, tako i samom sudskom postupku, stvarajući tako rizik za donošenje nedosljednih odluka.

Brammertz je napomenuo kako se Ured tužitelja stavlja na raspolaganje za suradnju s državama u regiji. Naglasio je kako je u izvještajnom razdoblju Ured zaprimio 234 zahtjeva za pružanje pomoći (npr. dostavljanje dokumentacije) od čega ih je 184 došlo iz Bosne i Hercegovine, 20 iz Srbije i samo 17 iz Hrvatske.

 

Više informacija moguće je pronaći na službenim stranicama MMKS-a: https://bit.ly/2JgxOsh