program društvenog razvoja i inovacija

Program društvenog razvoja i inovacija je najnoviji program Inicijative mladih za ljudska prava, usmjeren na stvaranje preduvjeta za stvaranje zdravih i održivih zajednica, s posebnim fokusom na ratom deprivirana područja.

Osnovnu metodologiju programa čini:

(i.) provođenje edukacija i programa osposobljavanja mladih

(ii.) razvoj metodologije socijalnih inovacija i poticanje primjene

(iii.) zagovaranje održivih modela razvoja i društvenog poduzetništva u lokalnim zajednicama

(iv.) razvoj interdisciplinarne, međusektorske i regionalne suradnje na razvojnim projektima

(v.) facilitacija, promicanje i podrška lokalnim inicijativama za dobrobit zajednica

 

Osnovne aktivnosti u programu:

 • Provođenje programa prakse u civilnom društvu
 • Provođenje edukacijskog programa za Praktičare socijalnih inovacija
 • YIHR.hub – besplatni prostor za razvoj inicijativa i socijalnih inovacija
 • Organiziranje natječaja i implementacija najboljih rješenja za poboljšanje lokalnih zajednica
 • Organiziranje međusektorskih konferencija, debata i radionica
 • Kapacitiranje organizacija civilnog društva
 • Multidisciplinarna, regionalna i međusektorska suradnja sa znanstvenom zajednicom, privatnim sektorom i jedinicama lokalne i nacionalne uprave i samouprave u području društvenog razvoja i inovacija
 • Poticanje društvenog poduzetništva u ratom pogođenim područjima
 • Zagovaranje socijalnih inovacija, dobrog upravljanja i održivih modela razvoja lokalnih zajednica, s posebnim fokusom na ratom pogođena područja

 

Projekti:

Projekt SOCIAL INNOVATORS predstavlja inovativni model istovremenog adresiranja izazova visoke stope nezaposlenosti mladih – posebno među onima koji su stekli obrazovanje iz područja društvenih i  humanističkih znanosti – i nisku stopu zaposlenosti u nevladinom sektoru, što zajedno predstavlja ogroman gubitak ljudskih potencijala i propuštene prilike za veći doprinos društvenim transformacijama, ne samo u zemljama partnerima, već u EU u cjelini.

Fokus ovog projekta je na promociji organizacija civilnog društva kao akceleratora soft skillsa i atraktivnog okruženja za rad i učenje, gdje mladi mogu steći potrebno radno iskustvo i koji predstavlja uzbudljivu i sve održiviju mogućnost zapošljavanja putem inicijativa, projekata i programa koji se bave trenutno najvažnijim društvenim izazovima skupa s uspješnim korištenjem fondova Europske unije.

Doprinos ovog projekta će biti vidljiv, ne samo u uspješnijem zapošljavanju mladih koji sudjeluju u istom, već će i u pružanju potrebne potpore kako bi si mladi samostalo uspješno osigurali mogućnosti za zapošljavanje u područjima socijalnih inovacija, budući da su njihova znanja u tom području od ključne važnosti.

Inovativni pristup koju nudi ovaj projekt nudi rješenje za sve brže rastuću grupu mladih koji su završili svoje obrazovanje, a još uvijek nisu zaposleni fokusirajući se na osiguravanje vještina i radnog iskustva u neprofitnom sektoru za mlade s diplomama stečenim u društvenim i humanističkim područjima čime će se generirati mogućnosti zapošljavanja u području socijalnih inovacija.

Ključni rezultati ovog projekta uključuju:

 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje će ih osnažiti za ulogu akceleratora ljudskih resursa
 • Novi obrazovni program koji će pripremiti mlade koji su svoje formalno obrazovanje stekli u društvenim i humanističkim područjima za buduće angažiranje u području socijalnih inovacija i rada u organizacijama civilnog društva
 • Model stažiranja u organizacijama civilnog društva koji će mladima osigurati radno iskustvo i vještine za rad u organizacijama civilnog društva
 • Lokalna partnerstva koja će implementirati planove u području socijalnih inovacija
 • Poticajno okruženje za socijalne inovacije u vidu hubova, mentorske potpore i mreže eksperata, inkubatore ljudskih resursa i potencijalne poslodavce
 • Međunarodna mreža partnera koja će osigurati vršnjačko učenje, razmjene i suradnju
 • Zagovaranje i kampanje za podizanje svijesti koje će promovirati organizacije civilnog društva  kao generatore socijalnih inovacija

 

Pratite nas:

http://www.social-innovators.eu/

https://www.facebook.com/socialinnovatorshr

 

Aktivnosti:

Otvaranje YIHR.huba 28.11.2019.

Uspješno otvoren YIHR.hub!

Održane aktivnosti:

Launch event u Zagrebu 27.3.2019.

Ivanec 9.4.2019.

Petrinja 29.4.2019.

 

Izrada programa pripravništva i pripravništva na daljinu u organizacijama civilnog društva za mlade nezaposlene osobe koje se ne osposobljavaju niti ne obrazuju (osobe u NEET statusu):

On-line anketa o potrebama za program pripravništva

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.