Želiš se zaposliti ili nudiš posao u udruzi? Priključi se novoj mailing listi

S obzirom na velik interes i aktivnost praktikanata/ica kao i mentora/ica koji sudjeluju u Programu prakse u civilnom društvu u sklopu projekta Social Innovators, odlučili smo pokrenuti neformalnu mailing listu (odnosno grupu) na kojoj se dijele informacije o poslovima u civilnom društvu.

Grupa je namijenjena svima koji su zainteresirani za rad u civilnom društvu te udrugama koje oglašavaju posao, pri čemu je poseban naglasak na početničkim poslovima za koje se traži malo ili nimalo radnog iskustva. Putem ove liste mogu se dijeliti i informacije o programima prakse i volontiranja. Poruke koje se šalju na grupu su moderirane te grupa ne služi za diskusije već isključivo slanje oglasa na otvorena radna mjesta.

Ako vas zanima oglašavanje poslova u civilnom društvu ili se želite zaposliti u udruzi, ispunite obrazac ovdje:

https://forms.gle/nvytCTCivKM3rdddA

Počinju prve prakse u civilnom društvu nakon održanih treninga za mentore

U sklopu Social Innovators projekta, održana je prva serija treninga za mentore u civilnom društvu u periodu od 30.06. do 16.07. Sljedeći termin treninga za mentore i mentorice koji kreću na jesen s programom bit će 14. rujna.

Program mentoriranja, odnosno prakse u civilnom društvu zamišljen je kao prilika da mladi koji su završili ili završavaju društveno-humanističko obrazovanje dobiju praksu i nauče osnovne vještine u civilnom društvu. S druge strane, OCD-i će dobiti priliku zainteresirati mlade za svoju misiju i viziju te ojačati svoje mentorske kapacitete.

Na prvi poziv za mentore i za praktikante javilo se više od 80 mentorica i mentora iz civilnog društva te 99 mladih koji žele proći praksu u civilnom društvu. Na prvom treningu za mentore sudjelovalo je nešto više od 30 mentorica i mentora, a prvi praktikanti/ce su već krenuli s praksom u organizacijama civilnog društva. Trening se održao u dva dijela preko platforme Zoom. Na prvom dijelu treninga mentori su dobili pregled programa, mentorskih dužnosti i podsjetili se vještina koje je važno razvijati u mentorskom odnosu. Drugi dio treninga radio se u manjim grupama sukladno specijalizacijama koje su mentori/ce odabrali. Rad u grupama uključivao je izradu individualnog mentorskog plana, razgovor o tome kako će se praktikante uključiti u rad organizacije te podsjećanje na važnost davanja kvalitetnih povratnih informacija u mentorskom procesu. Svim mentorima/icama i praktikantima/icama želimo puno uspjeha u provođenju programa!

Poziv za mentore u civilnom društvu: Prenesi znanje, aktiviraj mlade!

Želite li upoznati mlade ljude bez iskustva s misijom svoje organizacije i osposobiti ih za rad u civilnom društvu? Treba li vam pomoć pri osmišljavanju stalnog modela mentoriranja za određena radna mjesta? Želite li se povezati s mladima zainteresiranima za usavršavanje u vašoj organizaciji?

 

U sklopu programa Prakse u civilnom društvu nudimo vam potporu za razvijanje mentorskog programa u skladu s potrebama vaše organizacije.

Prijavite se za mentorstvo u sklopu programa Prakse u civilnom društvu, kojeg je razvila Inicijativa mladih za ljudska prava u suradnji s organizacijama PiNA (Slovenija), National Management School (Bugarska) i Østfold University College (Norveška).

 

Zašto Program prakse u civilnom društvu?

Anketa provedena u 85 organizacija civilnog društva u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji pokazala je da organizacije civilnog društva imaju nedovoljan broj zaposlenih osoba u usporedbi s opsegom i raznolikošću posla, kao i da postoji potreba za stvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanjem novih ljudi s ciljem kvalitetnog ispunjavanja projektnih zadataka i doprinosu misiji organizacije.

Prema podacima iz našeg istraživanja, vještine koje poslodavci OCDova najviše vrednuju su sljedeće:

želja za usvajanjem novih znanja

timski rad

kvalitetno pisano izražavanje

kritičko razmišljanje

efikasno rješavanje problema

 

Glavni cilj Programa prakse u civilnom društvu je dvojak:

  • osnažiti buduće radnike formalnim i neformalnim znanjima i vještinama potrebnim za rad u OCD
  • dati priliku mladima bez radnog iskustva za stjecanje korisnog i konkretnog znanja i vještina za različite pozicije unutar OCDova

 

Što Program prakse uključuje?

Program nudi četiri glavna tipa aktivnosti:

  • UPOZNAJ SEKTOR
  • UČI KROZ PROMATRANJE (‘job shadowing’)
  • TESTIRAJ SVOJE VJEŠTINE
  • URADI SAM

 

Koje su opcije za rad i učenje se praktikantima nude u okviru Programa prakse?

Sukladno mogućnostima i tipu OCD-a, budućim praktikantima nude se opcije za učenje  posla sljedećih radnih mjesta:

→ projektni menadžer

→ voditelj ureda/ administrator/financijski asistent

→ voditelj komunikacija/odnosa s javnošću

→ programski koordinator

→ edukator/trener/voditelj radionica

→ stručnjak u području zagovaranja javnih politika

 

Što to znači za mentore?

80 sati mentoriranja osoba koje polaze program odrađenih tempom prilagođenim mogućnostima mentora i potrebama pripravnika

i

financijsku naknadu za mentoriranje

Ovom prilikom potičemo osobe koje djeluju u organizacijama civilnog društva da se prijave za poziciju mentora u našem programu. Mentoriranje definiramo kao  partnerstvo za učenje i razvoj između iskusnih mentora i početnika željnih znanja.

 

Zaduženja mentora su:

→ sudjelovanje na dvodnevnom treningu u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava (termin će biti dogovoren naknadno)

→ izrada pripravničkog programa za vrijeme treninga sukladno mogućnostima organizacije i potrebama praktikanta

→ dogovor s praktikantom oko programa pripravništva

→ potpora praktikantu u vidu dijeljenja vlastitih iskustava, znanja i vještina te pružanje prilike praktikantu za razvitak vještina samoevaluacije i kritičkog razmišljanja

→ evaluacija programa, praktikanta i organizatora nakon završetka prakse

 

Molimo vas da podijelite ovaj poziv na svojim mrežnim stranicama, profilima društvenih mreža ili ih proslijedite osobama koje bi mogle biti zainteresirane za mentorstvo.

Pitanja u vezi ovog ovo poziva možete slati na email: croatia[at]yihr.org

 

Prijavite se ovdje: https://forms.gle/xS9ExUSa3E2wcwi39

 

Rok za prijavu: 28. veljače 2020. do kraja dana

 

Social Innovators je financiran od strane Islanda, Norveške i Lihtenštajna kroz EEA and Norway Grants Fond za zapošljavanje mladih. 

Zajedno za zelenu, kompetitivnu i uključivu Europu.