Počinju prve prakse u civilnom društvu nakon održanih treninga za mentore

U sklopu Social Innovators projekta, održana je prva serija treninga za mentore u civilnom društvu u periodu od 30.06. do 16.07. Sljedeći termin treninga za mentore i mentorice koji kreću na jesen s programom bit će 14. rujna.

Program mentoriranja, odnosno prakse u civilnom društvu zamišljen je kao prilika da mladi koji su završili ili završavaju društveno-humanističko obrazovanje dobiju praksu i nauče osnovne vještine u civilnom društvu. S druge strane, OCD-i će dobiti priliku zainteresirati mlade za svoju misiju i viziju te ojačati svoje mentorske kapacitete.

Na prvi poziv za mentore i za praktikante javilo se više od 80 mentorica i mentora iz civilnog društva te 99 mladih koji žele proći praksu u civilnom društvu. Na prvom treningu za mentore sudjelovalo je nešto više od 30 mentorica i mentora, a prvi praktikanti/ce su već krenuli s praksom u organizacijama civilnog društva. Trening se održao u dva dijela preko platforme Zoom. Na prvom dijelu treninga mentori su dobili pregled programa, mentorskih dužnosti i podsjetili se vještina koje je važno razvijati u mentorskom odnosu. Drugi dio treninga radio se u manjim grupama sukladno specijalizacijama koje su mentori/ce odabrali. Rad u grupama uključivao je izradu individualnog mentorskog plana, razgovor o tome kako će se praktikante uključiti u rad organizacije te podsjećanje na važnost davanja kvalitetnih povratnih informacija u mentorskom procesu. Svim mentorima/icama i praktikantima/icama želimo puno uspjeha u provođenju programa!

Praksom u udruzi do društvene promjene – Prijavi se! – Rok produžen do 15.4.

Završio/la si fakultet društveno-humanističkog usmjerenja i do sada nisi imala priliku svoje znanje primijeniti u praksi? Zainteresirana si svojim znanjem doprinijeti društvenom napretku, ali ne znaš kako je to moguće? Imaš ideje za inovativno rješavanje problema u zajednici, a nisi siguran/a kako to ostvariti?

Pozivamo te da se prijaviš na praksu u organizaciji civilnog društva!

 

Što nudimo?

  • 80 sati prakse u organizaciji civilnog društva koja odgovara tvojim preferencijama
  • Usavršavanje postojećih i usvajanje novih vještina i znanja
  • Vodstvo stručnog i iskusnog mentora/mentorice
  • Detaljni i obrazloženi komentari mentora/ice na obavljenu praksu, pismo preporuke mentora za buduće poslodavce nakon odrađene prakse, kao i potvrda o završenoj praksi koja uključuje popis uspješno obavljenih zadataka ili stečenih znanja ili vještina
  • Mogućnost pokretanja i razvoja vlastitog projekta ili inicijative

 

Što očekujemo?

→ Aktivno sudjelovanje na programu prakse koji je prije početka prakse usklađen s mentorom (o terminima i intenzitetu odrađivanja 80 sati dogovaraš se izravno s mentorom)

→ Spremnost za evaluaciju vlastitih vještina, znanja i pristupa s ciljem napredovanja tijekom programa prakProaktivni pristup i spremnost za razvijanje vlastitog projekta tijekom programa prakse

→ Aktivno sudjelovanje u sva četiri modula programa prakse

→ Izraženi interes za buduće zaposlenje ili drugi oblik doprinosa u civilnom društvu te interes za širi spektar tema od društvenog značaja (npr. održivi razvoj, politička kultura, prava manjina i slične teme)

 

Kako izgleda program?

Imat ćeš se prilike specijalizirati u jednom od sljedećih područja važnih za rad u organizacijama civilnog društva:

→Vođenje projekata

→Administracija i financije

→ Vođenje komunikacija/PR

→ Zagovaranje/rad na programima

→Educiranje i vođenje treninga (npr. rad s mladima)

 

Praksa je osmišljena u 4 glavna modula:

Modul 1 – Upoznaj sektor                                        

Tijekom ovog modula upoznat ćeš se s  timom i radom organizacije u kojoj ćeš obavljati praksu, te važnosti i načinima funkcioniranja civilnog društva

Modul 2 – Učenje kroz promatranje (‘job shadowing’)

Promatranje i upoznavanje s radom osoba zaposlenih u organizaciji će ti pružiti uvid u konkretne odgovornosti i zadatke koje radnici organizacije obavljaju na dnevnoj razini. Tijekom ovog perioda, sudjelovat ćeš u raznim aktivnostima organizacije (sastanci, organizacija događaja i slično) uz superviziju mentora.

Modul 3 – Primjeni znanje i vještine

Tijekom ovog perioda, steći ćeš iskustvo timskog rada te ćeš biti odgovoran/a za obavljanje konkretnih manjih zadataka u okviru unaprijed dogovorenih aktivnosti. Sudjelovat ćeš u pisanju tekstova, pripremi sadržaja, organizaciji događaja, pisanju objava za javnost i slično.

Modul 4 – Uradi sam

U zadnjem modulu, imat ćeš prilike razviti vlastiti projekt ili aktivnost koji će do kraja modula i implementirati. Sve aktivnosti provodit će se uz nadzor i potporu mentora. Nakon završetka projekta, napisat ćeš kratki izvještaj o radu i prezentirati svoj rad kolegama u organizaciji.

 

Koji su kriteriji prijave?

Na program prakse u civilnom društvu možeš se prijaviti ako:

✔ imaš do 30 godina

✔ završio/la si ili završavaš fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (preddiplomska ili diplomska razina studija)

✔ nisi zaposlen/a u struci (radiš izvan područja za koje si se obrazovao/la)

✔ motiviran/a si steći iskustvo u civilnom društvu

 

Do kada se možeš prijaviti?

Novi rok prijave za program prakse je zbog novonastale situacije pomaknut na 15. travnja 2020. do kraja radnog dana.

Prijavi se ovdje: https://forms.gle/WFvdPgDoK5C45JJG6

 

Pitanja u vezi ovog ovo poziva možete slati na email: croatia[at]yihr.org

 

Prati nas na društvenim mrežama:

Facebook: https://www.facebook.com/socialinnovatorshr/

Twitter: https://twitter.com/yihr_croatia

 

#NGOpraksa #NGOTrained

 

Social Innovators je financiran od strane Islanda, Norveške i Lihtenštajna kroz EEA and Norway Grants Fond za zapošljavanje mladih.

Zajedno za zelenu, kompetitivnu i uključivu Europu.