mict 3

Tajnik MRMKS-a podržao rad Inicijative mladih za ljudska prava


U sklopu svog prvog službenog posjeta Republici Hrvatskoj g. Olufemi Elias, tajnik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MRMKS), održao je sastanak s predstavnicima udruga civilnog društva aktivnih na području tranzicijske pravde u Hrvatskoj. Na  sastanku, održanom u prostorijama Inicijative mladih za ljudska prava u Zagrebu, razgovaralo se o potencijalnim područjima suradnje civilnog društva u Hrvatskoj s MRMKS-om, aktivnostima civilnog sektora na području tranzicijske pravde u Hrvatskoj, te o mogućnosti otvaranja Informativnog centra MKSJ-a u Hrvatskoj. Elias je podržao rad Inicijative mladih za ljudska prava i ostalih organizacija u zagovaranju ostvarenja pravde za žrtve, mehanizama tranzicijske pravde i promoviranja utvrđenih činjenica o ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava iz vremena ratova devedesetih godina.

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove nasljeđuje funkcije Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u procesiranju ratnih zločina nakon zatvaranja ove dvije institucije 2015. i 2017. godine. Mehanizam čuva naslijeđa ova dva pionirska ad hoc međunarodna suda i nastoji primijeniti najbolju praksu na polju međunarodnog kaznenog pravosuđa.