o nama

Inicijativu mladih za ljudska prava osnovali su krajem 2008. godine mladi aktivisti za ljudska prava uz potporu tada regionalne Inicijative mladih za ljudska prava. Od tada, regionalna organizacija je prošla transformaciju iz koje je od nacionalnih ureda/programa stvoreno pet autonomnih organizacija koje su 2010. godine ponovno uspostavile regionalnu mrežu.

Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska jedna od pet članica YIHR regionalne mreže. Članice usko surađuju kroz tijelo Regionalne koordinacije i zajedno implementiraju projekte i programe.

Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska ima sjedište u Zagrebu no svoje programe ostvaruje i u drugim djelovima Hrvatske, pogotovo u područjima koja su pogođena nedavnim ratom.

Članovi Inicijative su mladih aktivisti za ljudska prava, pravnici, novinari, studenti, pisci, istraživači i stručnjaci iz područja tranzicijske pravde i
međunarodnih odnosa iz Hrvatske i ostalih zemalja regije. Inicijativa također ima i aktivističke baze u mnogim gradovima.

Viziju, misiju, mandat i vrijednosti dijele sve članice YIHR mreže:

Vizija
Živjeti u odgovornim društvima koja su naučila lekcije iz prošlosti i streme ka pozitivnoj budućnosti temeljenoj na poštivanju ljudskih prava, građanskim vrijednostima i vladavini prava.

Misija
Inicijativa za ljudska prava je neprofitna i nevladina organizacija koja smatra da je poštovanje ljudskog života jedini temelj i osnovna vrijednost svakog otvorenog i uspješnog društva.

Mandat
Suočavanje s prošlošću, bavljenje s ostavštinom prošlosti u sadašnjosti i učenje iz iskustava prošlosti za bolju budućnost; Pružanje podrške žrtvama kršenja ljudskih prava i doprinos uspostavljanju institucionalnog okvira za sprečavanje (ponavljanja) masovnih kršenja ljudskih prava u budućnosti; Razvoj kapaciteta i suradnje među mladim ljudima sa ciljem stvaranja društava mira u kojima se građanske vrijednosti i ljudska prava poštuju u potpunosti.

Vrijednosti
Misija Inicijative mladih za ljudska prava je vođena vrijednostima koje želi ostvariti u društvu.

Odgovornost; Inicijativa zagovara za odgovornost u društvu i vjeruje da je ova vrijednost središnja za budući razvoj društva.
Istina; Inicijativa zagovara za istinu i jasno utvrđivanje činjenica o ratu u bivšoj Jugoslaviji jer vjeruje da svi zločini iz prošlosti trebaju biti prepoznati i imenovani.
Pravda; Inicijativa se zalaže za pravdu jer vjeruje da dostojanstvo žrtva mora biti obnovljeno i da patnje žrtava moraju biti prepoznate i obeštećene kroz reparacije i kazneni progon počinitelja.
Suživot; Inicijativa vjeruje da građani različitih etničkih, vjerskih, rasnih, društvenih, seksualnih i drugih pripadnosti mogu i trebaju živjeti zajedno u miru uz međusobno poštovanje.
Ljudski život i dostojanstvo; Inicijativa se zalaže da ljudski život i dostojanstvo postanu temelj demokratskog razvoja regije bivše Jugoslavije.

Glavni cilj regionalne mreže Inicijative mladih za ljudska prava je spriječiti ponavljanje ratova iz ’90-ih.

Statut Inicijative mladih za ljudska prava (2013.) (Statut iz 2015. godine je predan Gradskom uredu za opću upravu u zakonskom roku i čeka Rješenje)

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2015. godinu

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1.1. do 31.12.2015. godine

Izvještaj o aktivnostima 2015.

Financijski izvještaj 2016

IZVJEŠĆE O RADU 2016.

Financijski izvještaj 2017

Izvješće o aktivnostima 2017

Izvještaj o radu 2018.

Financijski izvještaj 2018.

Financijski izvještaj 2019.

Izvještaj o programskom radu 2020.

Financijski izvještaj 2020.