Kućni red YIHR.huba

DODATAK KUĆNOM REDU KOJI STUPA NA SNAGU 01.07.2020., nakon useljenja u novi prostor YIHR.huba na adresi Kumičićeva 8, 10 000 Zagreb:

Službeno radno vrijeme YIHR.huba je od 9 – 17h radnim danom. Iznimno, događaji se mogu odvijati najkasnije do 20h radnim danom i od 9 – 20h vikendom uz prethodni dogovor s domaćinima YIHR.huba.

Svi posjetitelji/ice YIHR.huba dužni/e su se također pridržavati Kućnog reda zgrade koji je izvješen u prizemlju.

Do daljnjeg se prijave za korištenje prostora dogovaraju putem emaila (yihr.hub@yihr.org)

 

Također, zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 svi posjetitelji YIHR.huba dužni su se pridržavati sljedećih mjera:

 

Ograničenje korištenja prostora 

Do daljnjega je maksimalan dozvoljeni broj ljudi koji istovremeno borave u YIHR.hubu 5-7 osoba, ovisno o tome jesu li raspoređeni u istu prostoriju ili borave u odvojenim prostorima

Svi posjetitelji YIHR.huba kao i zaposlenice obvezne su prije dolaska izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako tjelesna temperatura prelazi 37,2°C ili ako se osoba osjeća bolesno ili ima ikakve znakove bolesti (bilo koje koja se može prenijeti ljudskim kontaktom), osoba ne može sudjelovati na događaju odnosno ne može ući u prostor YIHR.huba.

Također, osoba ne može sudjelovati na događajima u YIHR.hubu ako ima:

(1) ukućana koji je u samoizolaciji

(2) Ako je boravila unutar prethodnih 14 dana u inozemstvu, osim ako ima negativan test na PCR ne stariji od 48 sati

(3) ako je u proteklih 14 dana imao/ima neki  od  sljedećih  simptoma:  temperatura,  kašalj, curenje nosa ili gubitak njuha

 

Epidemiološke i higijenske mjere

Svi posjetitelji trebaju se upisati u evidenciju i ostaviti svoje kontakt podatke (ime i prezime, adresu elektroničke pošte i broj telefona/mobitela),  radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Prije i nakon upisivanja u evidenciju također je potrebno dezinficirati ruke.

Na ulasku u prostor obavezna je dezinfekcija ruku. Prostorije i dodirne površine se dezinficiraju prije i nakon dolaska posjetitelja.

Prostorije u kojima borave posjetitelji YIHR.huba obvezno je provjetravati najmanje svakih pola sata.

Posjetitelji YIHR.huba mogu koristiti isključivo jednokratne ili unaprijed predviđene čaše/pribor za jelo te koriste zasebnu, posebno označenu kupaonicu i WC.

Zabranjeno  je dolaziti u bliski fizički kontakt rukovanjem.

Posjetiteljima se preporučuje da što češće peru i dezinficiraju ruke te da izbjegavaju dodirivanje nosa i usta te da koriste maske za lice u društvu većeg broja ljudi i zatvorenim prostorima kada je to moguće.

 

KUĆNI RED

Kućni red se propisuje zbog osiguranja reda, mira i čistoće, čuvanja prostorija, pravila ulaska i izlaska iz prostora, pravila vezana uz zaštitu od požara, pravila vezana za boravak u prostoru, propisanu razinu buke te svih ostalih uvjeta boravka i rada u zajedničkom radnom prostoru YIHR.huba u Kumičićevoj 8 (drugi kat).

Kućnog reda se trebaju pridržavati svi korisnici YIHR.huba, svi gosti te sve poslovne stranke.

Korisnicima poslovnog prostora se smatraju:

(1) Radnice i članovi Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) i udruge HERMES (dalje u tekstu: domaćini YIHR.huba

(2) Korisnici prostora, dugoročni i kratkoročni (pravne i fizičke osobe)

(3) Gosti

Korisnici i korisnice YIHR.huba (u daljnjem tekstu: korisnici YIHR.huba) obvezni/e su pravila Kućnog reda prenijeti svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima i svojim goste te preuzimaju odgovornost u slučaju njihovog nepridržavanja ovih pravila.

Glavna načela korištenja YIHR-huba su solidarnost i poštovanje. To znači da svi korisnici pri korištenju prostora trebaju biti svjesni svojih dužnosti i prava: poštivati dogovorena vremena ulaska i izlaska iz prostora, poštivati dogovorene termine i ne otkazivati ih u zadnji čas, ostaviti prostor kakvim su ga i našli te sudjelovati u održavanju prostora čistim.

 

Prijave i odjave

Rezervacija YIHR.huba odvija se preko prijavnog obrasca dostupnog na web stranicama Inicijative mladih za ljudska prava.

Koraci za prijavu:

(1) Korisnici YIHR.huba trebaju provjeriti dostupnost prostorija u traženim terminima na web stranicama YIHR.huba.

(2) Ispuniti prijavni obrazac najmanje dva tjedna prije predviđenog termina odvijanja događaja ovdje: https://forms.gle/Rum9xi39QRjRpKw36

(3) Korisnici će dobiti povratnu informaciju vezane uz rezervaciju prostora u roku od nekoliko radnih dana.

(4) Korisnici se u slučaju rezervacije više termina/ponavljajućih termina/višednevnih aktivnosti i aktivnosti koji traže posebnu prilagodbu prostora trebaju javiti na yihr.hub@yihr.org i posebno dogovoriti korištenje.

U slučaju da je potreban pristup YIHR.hubu izvan radnog vremena Inicijative mladih za ljudska prava (ponedjeljak – petak od 9 do 17h), korisnici i korisnice dužni su preuzeti ključ i upute za korištenje prostora u prostoru YIHR.huba u radno vrijeme prije odvijanja samog događaja (taj dan ili dan ranije). Sljedećeg radnog dana nakon odvijanja događaja, korisnici su dužni vratiti ključ domaćinima YIHR.huba na unaprijed dogovoreni način.

Zbog epidemioloških mjera, privremeno se, od 1.07.2020. nadalje korištenje prostora dogovara isključivo putem stranice yihr.hub@yihr.org

 

Uvjeti korištenja

Uvjet za besplatno korištenje prostora YIHR.huba jest da se radi o programskim ili društveno-korisnim aktivnostima organizacija civilnog društva, umjetničkih kolektiva/samostalnih umjetnika i neformalnih inicijativa građana i ostalih koje nisu komercijalne naravi, a u skladu su s međunarodnim i nacionalnim standardima ljudskih prava i vladavine prava.

Korisnici YIHR.huba domaćinima su za besplatno korištenje prostora dužni po završetku događanja dokaze da su se aktivnosti provele. Pod tim se nužnim smatra:

(1) potpisna lista na kojoj će biti potpisnici svi korisnici HUB-a u okviru organizirane aktivnosti, a koju će nakon korištenja YIHR.huba ostaviti na za to predviđenom mjestu o kojem će biti prethodno obaviješteni

(2) minimalno jedna fotografiju događaja, sukladno zakonskim odredbama vezanim uz zaštitu privatnosti građana koju će najkasnije u roku od 15 dana od dana održanog događanja mailom dostaviti domaćinima

(3) kratki izvještaj o događaju koji korisnici ispunjavaju na za to predviđenom obrascu te su ga mailom dužni dostaviti domaćinima najkasnije u roku od 15 dana od održanog događanja.

Obrazac potpisne liste za aktivnost koja će se održati pripremit će domaćini YIHR.huba.

Korisnici YIHR.huba dužni su prostor ostaviti u stanju u kojem su ga našli te osigurati sigurnost sudionika uz poštivanje načela korištenja prostora opisanih u ovom kućnom redu.

Osoba koja potpisuje rezervaciju za korištenje YIHR.huba preuzima brigu i odgovornost za opremu, zaključavanje prostora, zatvaranje prozora i isključivanje svjetla te električnih uređaja/grijanja.

Čistoća i održavanje

Svi korisnici YIHR.huba dužni su pripremiti prostor za korištenje i pobrinuti se da prostor iza sebe počiste, operu suđe te bace otpad. Sredstva za čišćenje nalaze se u kuhinji i kupaonici.

Otpad se razvrstava u za to predviđene kutije, namijenjene za papir, metal i plastiku, organski otpad te miješani komunalni otpad.

Dodatne upute o odvajanju otpada mogu se pronaći ovdje: https://www.cistoca.hr/info-centar/najcesca-pitanja-gradjana-41/kako-ispravno-odvajati-otpad/1489

 

Oprema

YIHR.hub raspolaže opremom koja se može staviti na raspolaganje za korištenje svim korisnicima YIHR.hub-a.

Opremu čine:

  • Stolovi
  • Sklopive stolice
  • Standardne stolice
  • Bijela ploča
  • Projektor
  • Platno za projekciju

Potrebu za korištenjem opreme YIHR.hub-a je potrebno navesti u prijavi za korištenje prostora. Oprema YIHR.hub-a se ne može iznositi izvan prostorija YIHR.hub-a. Korisnici opreme preuzimaju odgovornost za opremu koju koriste.

 

Pristup internetu

YIHR.hub omogućuje korištenje bežičnog interneta, koji nije pogodan za velik broj istovremenih korisnika. U slučaju da je korisnicima neophodan stabilan pristup internetu za veći broj korisnika, streaming i slično dužni su sami osigurati priključak na internet. Svi posjetitelji YIHR.huba trebaju imati na umu da se radi o otvorenim mrežama i stoga im se ne preporučuje da osjetljive podatke dijele putem mreže koju koristi velik broj korisnika.

 

Promocija i vidljivost

U slučaju da korisnici YIHR.huba organiziraju javne događaje, festivale i slično koje oglašavaju na društvenim mrežama, oglasnim pločama i drugim materijalima, za označavanje mjesta događanja mogu koristiti naziv “YIHR.hub”. Za korištenje bilo kakvih logotipa ili drugih oznaka Inicijative mladih za ljudska prava potrebno je prije toga dobiti suglasnost organizacije.

O događanjima koja korisnici organiziraju dobrodošli su obavijestiti domaćine koji mogu uz suglasnost korisnika objaviti događanje na Facebook stranici Social Innovators Hrvatska.

 

Zaštita privatnosti i fotografiranje

Prilikom održavanja događaja u prostorijama YIHR.huba, dozvoljeno je snimanje i fotografiranje. Pohađanjem događaja otvorenih za javnost podrazumijeva se da će osobe možda biti fotografirane ili snimljene. Događaje zatvorenog tipa moguće je također fotografirati ali isključivo u svrhe evidencije događanja. Maloljetnike u prostoru YIHR.huba može se fotografirati ako je organizator/ica događanja dobila privolu roditelja (putem škole ili izravno).  Za fotografije i snimke događanja je potrebno da je moguće nedvosmisleno razaznati identitet snimane osobe.

Za više informacija o zaštiti privatnosti, pristup osobnim podacima ili potrebe vezane uz zaštitu privatnosti, obratite nam se na yihr.hub@yihr.org.

 

Razina buke

Korisnici YIHR.huba dužni su paziti na primjerenu razinu buke u prostoru, osobito u slučaju odvijanja više istovremenih događanja u prostorijama YIHR.huba. YIHR.hub se nalazi u zgradi u kojoj se nalaze stambeni prostori te je također i ured u kojem zaposlenice Inicijative mladih za ljudska prava, HERMESA i drugih udruga obavljaju redoviti posao zbog čega su vikanje, glasna glazba, trčanje i podizanje bezrazložne buke zabranjeni.

U slučaju provođenja aktivnosti koja uključuje glasniju glazbu ili slično, potrebno je prilikom rezervacije događaja to unaprijed najaviti i obavijestiti domaćine YIHR.huba.

Sve osobe koje koriste YIHR.hub trebaju postupati prema načelima solidarnosti i poštovanja prema drugim osobama koje se nalaze u prostoru te imati na umu da prostorije nisu zvučno izolirane, što se osobito odnosi na kuhinju koja nije predviđena za druženje već isključivo za pripremu napitaka/obroka.

Politika ne-diskriminacije i nenasilja

Sve korisnici YIHR.huba trebaju se pridržavati načela ne-diskriminacije po bilo kojoj osnovi te nenasilnih principa komunikacije. Prema svim osobama koje koriste prostor trebaju se odnositi s poštovanjem i solidarnošću.

U slučaju bilo kakvih incidenata, korisnice i korisnici mogu poslati pritužbe putem adrese yihr.hub@yihr.org ili se usmeno obratiti bilo kojoj od radnica Inicijative. Također, moguće je poslati i anonimne pritužbe poštom na adresu Inicijative mladih za ljudska prava (Kumičićeva 8, Zagreb). U slučaju prijave, domaćini/domaćice YIHR.huba  će postupiti u skladu s prijavom te poduzeti odgovarajuće mjere prema počiniteljima te osigurati sprečavanje toga da se takvi incidenti ponove.

Pravila otkazivanja

U slučaju otkazivanja rezervacije YIHR.huba iz opravdanih razloga, korisnice i korisnici dužni su otkazati rezervaciju usmeno ili putem emaila yihr.hub@yihr.org najkasnije 72 sata prije zakazanog termina.

Korisnicama i korisnicima koji se neće pridržavati ovih pravila otkazivanja bit će onemogućeno daljnje korištenje prostora. YIHR.hub je besplatan prostor koje koriste mnoge organizacije i Inicijative te je važno držati se načela solidarnosti prema drugim organizacijama koje su jednako tako zainteresirane koristiti prostor.

 

Alkohol, droga i cigarete

U prostoru YIHR.huba zabranjeno je pušiti, točiti i konzumirati alkoholna pića i droge i koristiti ili unositi bilo kakve druge ilegalne supstance. Pušenje je iznimno dopušteno isključivo na unutarnjem balkonu, koji se koristi na vlastitu odgovornost.

U slučaju organiziranja svečanosti na kojima će se točiti alkohol, potrebno je prije organiziranja događaja tražiti dozvolu domaćina YIHR.huba.

 

Zabrana unošenja oružja

U prostor YIHR.huba najstrože je zabranjeno unositi oružje. U slučaju neovlaštenog unošenja oružja u prostor YIHR.huba, prekršitelji će bez odlaganja biti prijavljeni nadležnim institucijama.

Sankcije

Domaćini zadržavaju mogućnost odbijanja rezervacija za korištenje YIHR.huba organizacijama odnosno osobama čije se organizacije, radnici, aktivisti i druge povezane osobe u svojem djelovanju ne pridržavaju Uvjeta korištenja Kućnog reda YIHR.huba.

Osoba koja potpisuje rezervaciju za korištenje YIHR.huba preuzima brigu i odgovornost za pridržavanje svih navedenih odredbi.

Nepridržavanje ovog kućnog reda može rezultirati onemogućavanjem daljnjeg korištenja prostora i drugim mjerama.