Webp.net-resizeimage

Youth Work for Resilience: Inicijativa u Helsinkiju


U periodu 17.-19. lipnja naša kolegica Nevena Balažević sudjelovala je na treningu koji se održao u Helsinkiju u sklopu projekta Youth Work for Resilience koji za cilj ima jačanje demokratske kulture i osnaživanje mladih za sudjelovanje u strukturiranom dijalogu.

Za vrijeme trodnevnog treninga sudionici su imali priliku razmijeniti iskustva u području rada s mladima, naučiti više o metodama facilitacije dijaloga u radu s mladima te razviti ideje kojima će unaprijediti svoje aktuvnosti u području rada s mladima.

Projekt traje do lipnja 2020. godine i provode ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije (Hrvatska), Opetushallitus- Utbildningsstyrelsen (Finska) i I-Dare (Jordan).