hr en

Vijesti

YIHR memorandum o inicijativi za Regionalni program razmjene mladih

Large regional memorandum 760x400

Regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava sa uredima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na Kosovu, u Crnoj Gori i Srbiji posvećena je uspostavljanju mehanizma za međuetničku i prekograničnu razmjenu mladih u regiji Zapadnog Balkana. Inicijativa vjeruje da ovakav mehanizam trebaju osnovati i finansirati vlade Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije i Albanije.

Zbog turbulentne prošlosti Zapadnog Balkana tijekom 20. stoljeća, a naročito nasilnog procesa raspada bivše Jugoslavije, službena suradnja među zemljama regije još uvijek nije adekvatno razvijena. Na ovu suradnju negativno utječu interesi pojedinačnih vlada, kao i manjak svijesti o regionalnoj dimenziji sličnih problema i mogućnostima za ulaganje zajedničkih napora za njihovo rješavanje. Ova situacija ima značajan utjecaj na mlade generacije. Inicijativa smatra da je važno stvoriti uvjete da se kreiraju veze među mladim poslijeratnim generacijama i da im se omogući da stiču osobno iskustavo o susjedima koje će biti oslobođeno stereotipa naslijeđenih iz službenih narativa, političkih diskursa, izvještavanja medija i obrazovnih sistema.

Od svog osnivanja 2003. godine regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava provodi raznovrsne neformalne prekogranične programe među zemljama regije i programe posjeta između različitih etničkih grupa unutar jedne zemlje. Paralelno sa ovim, Inicijativa zagovara osnivanje službenih kanala komunikacije za mlade ljude na Zapadnom Balkanu. Kroz bogato iskustvo u približavanju mladih iz postkonfliktnih zemalja, Inicijativa je shvatila da su u regiji stvorene okolnosti koje otvaraju prostor za osnivanje službenih kanala za razmjene mladih.

Stoga, Inicijativa vjeruje da je u procesu uspostavljanja službenog programa razmjene mladih u regiji Zapadnog Balkana važno pratiti slijedeće kriterije:

–       Vlade kao osnivači programa: Vlade Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije i Albanije trebaju osnovati i podržati ovaj program. Trebaju rukovoditi njegovim funkcioniranjem i održivošću. Na ovaj način vlade u regiji će pokazati da su posvećene jačanju regionalne suradnje i da su voljne preuzeti aktivnu ulogu u pronalaženju prostora u kojem mladi mogu ukloniti postojeće barijere, srušiti predrasude i stvoriti atmosferu tolerancije koja će zamjeniti ksenofobične stavove koji postoje širom regije bivše Jugoslavije.

–       Uloga civilnog društva: Izuzetno je važno da vlade u regiji budu osnivači ovog programa i da svoju posvećenost ideji regionalne suradnje među mladima pokažu kroz izdvajanje određenih financijskih sredstava koja će biti uložena u program, ali civilno društvo također treba igrati važnu ulogu u izradi mandata i osmišljavanju aktivnosti. Organizacije koje imaju bogato iskustvo u bavljenju prekograničnim programima koji uključuju mlade, kao i one koje kroz svoje aktivnosti okupljaju veliki broj mladih ljudi trebaju doprinijeti ovom procesu, naročito u početnoj fazi.

–       Omogućavanje mobilnosti tamo gdje trenutno postoje prepreke: Uloga ovog programa treba buti da inspirira mobilnost mladih i da je ojača tamo gdje je to potrebno. Poseban fokus treba biti na temi mobilnosti mladih sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine, kao i na pronalaženju rješenja za liberailzaciju viznog sistema između ove dvije zemlje. Uz to, procedure za dobijanje viza za zemlje regije koje su članice EU trebaju biti pojednostavljene za one koji još uijvek ne mogu slobodno putovati kroz Schengen zonu. S tim u vezi, problem omogućavanja strancima da uđu u Srbiju kroz Kosovo (umesto da putuju kroz Makedoniju) treba biti riješen.

–       Otvaranje službenog sistema školstva za sudjelovanje u regionalnim razmjenama: Da bi se uključio veći broj ljudi, postigao višestruki efekt i osigurala puna podrška za različite programe koji u razmjene uključuju škole, posebnu pažnju treba posvetiti uklanjanju prepreka za suradnju između osnovnih i srednjih škola, kao i sveučilišta.

–      Osiguravanje priznavanja sveučilišnih diploma u regiji: Budući da granice u regiji Zapadnog Balkana nisu etničke i da mnogo studenata stječe sveučilišne diplome u nekoj od susjednih zemalja gdje studiraju na materinjem jeziku, važno je stvoriti mehanizme za jednostavniji proces nostrifikacije tih diploma. Opće priznavanje diploma moglo bi imati utjecaja na veću mobilnost mladih u regiji.

–       Podizanje svijesti među mladima o multiperspektivnosti povijesnih narativa na Zapadnom Balkanu: Pitanje suočavanja sa prošlošću treba igrati važnu ulogu u ovom programu i ne smije biti ignorirano. Ne treba ga primijeniti samo na programe čiji je sadržaj vezan za ovu temu, već i na druge programe koji se nužno ne odnose na nju. Sudionike programa razmjene treba inspirirati da uče o razlikama među postojećim gledištima na događaje iz prošlosti i da u ovom duhu razmišljaju. Zbog toga ovaj program zahtjeva kvalificirane ljude koji će voditi programe razmjene. Svijest o postojanju paralelnih i sukobljenih narativa može stvoriti više razumjevanja u političkom smislu među mladima u regiji.

–       Posvećenost vlada promoviranju dobrosusjedskih odnosa i zagovaranju potrebe za intenzivnijom regionalnom suradnjom: Važno je da u službenih diskursima vlada u regiji, kroz sinkronizirane aktivnosti različitih ministarstava, medija i kroz obrazovni sistem, regionalna suradnja bude istaknuta kao preduvjet za napredak i svjetljiju budućnost. Slobodu kretanja treba posebno promovirati na teritorijama gdje postoje podjele među zajednicama i gdje, uprkos nepostojanju formalnih prepreka mobilnosti, psihološke barijere sprečavaju ljude da posjete susjedne zajednice.

–       Održivost programa: Od samog početka potrebno je posvetiti posebnu pažnju održivosti projekta. Održivost treba biti osigurana kroz jasnu strategiju prikupljanja financijskih sredstava, ali i novčani doprinos vlada u regiji treba igrati važnu ulogu u operacionalizaciji regionalnih mehanizama koji će omogućiti program posjeta za mlade.

U svijetlu gorespomenutih kriterija, regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava prepoznaje zajednički interes i obavezuje se da radi na uspostavljanju Regionalnog programa razmjene mladih na Zapadnom Balkanu.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.