hr en

Vijesti

ODRŽANA JE PRVA REGIONALNA LJETNA AKTIVISTIČKA ŠKOLA- IMAŠ POJMA!

Large 38 598x400

   

U periodu od 13. do 19. rujna na Seoskom turizmu Kezele u okolici Ivanić Grada 24 mladih aktivista i aktivistica iz Hrvatske, Slovenije i Srbije imalo je priliku učiti i razvijati vještine iz područja političke pismenosti, zagovaranja, ljudskih prava, regionalne suradnje i političke komunikacije.

Sedmodnevni program sastojao se od predavanja, radionica i radnih grupa koje su tijekom škole razvijale vlastite projekte, inicijative i ideje.

Svaki dan škole započinjao je uvodom u dan koji se sastojao od vježbe razbuđivanja i koncentracije i predstavljanja agende, a završavao je okupljanjem sudionika/ca u evaluacijskm grupama tijekom kojih su se u 30 minuta osvrtali na glavne zaključke dana. Večernji program je, također, unaprijed strukturiran s ciljem osiguravanja kohezije grupe.

Pva dva dana škole bila su usmjerena na upoznavanje, razvijanje grupne dinamike, uspostavljanje pravila rada i  mapiranje očekivanja sudionika.

Svaki radni dan podrazumijevao je dva tematska bloka s pratećim radionicama. Tematski blok Abeceda aktivizma u organizaciji i provedbi partnerske organizacije Gong za cilj je imao osvijestiti važnost građanske participacije i naučiti sudionike_ce kako prepoznati aktivističke prakse u vlastitom okruženju. Temeljni pojmovi tijekom ovog bloka bili su: aktivno građanstvo, oblici građanske participacije, participacija mladih i građanski aktivizam. 

Drugi tematski blok pripremila je partnerska organizacija Omladinski centar CK13 Tijekom ovog tematskog bloka naziva Svakodnevno je političko sudionici_ce su imali priliku razbiti predrasude o politici i steći vještinu kontekstualiziranja vlastitog iskustva u društveno- politički kontekst. Posebna pažnja je posvećena različitim modelima organiziranja, kao i konceptu civilnog društva i aktivizma naspram drugih političkih aktera i institucija.

Tijekom tematskog bloka Ljudska prava, sudionici su upoznati  s historijatom i kodifikacijom međunarodnih i europskih standarda ljudskih prava i antidiskriminatornim zakonima u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Sudionici su, također, osnaženi za prepoznavanje kršenja i djelovanje za zaštitu i promociju ljudskih prava. Inicijativa mladih za ljudska prava je posebnu pažnju posvetila razvijanju svijesti sudionika o vezi između aktualnih društveno-političkih tema i  ljudskih prava.

Četvrti dan regionalne škole započeo je tematskim blokom Zagovaranje u organizaciji partnerske organizacije Gong. Predavanje je obuhvatilo teme poput metoda zagovaranja, određivanja ciljnih skupina i kanala zagovaranja. Sudionici su nakon ovog bloka stekli znanja poput toga što je zagovaranje i metode i kanali zagovaranja, ključne točke za strukturiranje zagovaračke strategije, te vještine: primjena osnovnih znanja o kreiranju zagovračke strategije, svijest o aspektima tema kojima se bave kao podloga za zagovaračku akciju ili kampanju.

Vodeći se mišlju o važnosti prilagodbe zagovaračkih tehnika i metoda današnjim generacijama mladih, projektni partner Danes je nov dan proveo je dvije sesije: Komunikacija kao ključ za uspješni aktivizam i Gemifikacija- kako privući publiku koristeći se mehanikom igara. Tijekom ovog tematskog bloka sudionici su putem predavanja i vježbi stekli znanja i vještine o uspješnom predstavljanju svojih ideja u formi priče, kako definirati svoju publiku i obratiti joj se jezikom koji razumije. U sklopu sesije o gemifikaciji, sudionici su stekli znanja o načinu kako gemifikacija funkcionira, te zašto ona danas predstavlja uspješan način za zagovaranje. Sudionici su, također, upoznati s dobrim praksama gemifikacije, te su imali priliku sami gemificirati zagovaračku kampanju po izboru.

Imajući na umu regionalni karakter škole, Inicijativa mladih za ljudska prava i Omladinski centar CK13 proveli su sesiju Regionalna suradnja koja je za cilj imala osvijestiti sudionicima  da regija dijeli zajedničku prošlost; ukazati na posljedice koje su devedesete ostavile na današnja društva i omladinu; ukazati da problemi regije sutra mogu postati naš problem te da problemi regije jesu naš problem; podići razinu svijesti mladih o važnosti drustveno- političkog djelovanja na regionalnoj razini te potaknuti mlade na regionalnu suradnju.

Peti dan programa provedena je sesija Sljedeći korak: mogućnosti uključenja i aktivističkog rada u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava. Ideja ove sesije je bila potaknuti mlade da nađu način da ono što su dosad naučili i stvari za koje su se zainteresirali primjene na način da nakon škole sudjeluju u programima civilnog društva i da koriste druge prilike kao što su Erasmus+ i srodni programi. Također, ova sesija bila je prilika da nakon puno grupnog rada svaki sudionik, osobno, za sebe reflektira o vlastitim ciljevima u kontekstu aktivizma i aktivnog građanstva.

Šesti dan škole bio je rezerviran za predstavljanje rezultata radnih grupa, sesiju predstavljanja intelektualnih rezultata projekta: pojam.org, Praktičnog vodiča za rad s mladim aktivistima i Priručnika za mlade aktiviste: Javne politike i kako se baviti njima, te evaluaciju.

Tijekom sedmog i zadnjeg dana sesije sudionici su planirali nastavak zajedničkog rada u virtualnom prostoru. Predbilježili su se za pisanje članaka za pojam.org te iznijeli ideje za teme online aktivnosti. Škola je završena s jasnim ciljem: nastavak regionalne suradnje među mladim aktivistima iz regije!

Ova aktivnost dio je projekta POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih. Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih. Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

Galerija

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.