hr en

mreža stranačkih organizacija mladih

Mreža stranačkih organizacija mladih

1. Kontekst

Regijom Zapadnog Balkana je nekoliko desetljeća dominirala velika politička zajednica (Jugoslavija). Raspad Jugoslavije nije bio miran. Narodi koji su dugo vremena živjeli u jednog državi čiji je moto bio “bratstvo i jedinstvo” 1990-ih su započeli ratove jedni protiv drugih. Danas su ratovi gotovi ali sukobi sa vlastitom prošlosti i implementacijom demokratskih vrijednosti još traju. Države Zapadnog Balkana imaju velik poliltički, ekonomski i kulturni potencijal koji se može ostvariti uz međusobnu suradnju. No, suradnja izostaje.  

Mladi ljudi uključeni u politiku, budući lideri, još uvijek nemaju dovoljno iskustva u povezivanju i surađivanju sa drugima te je njihov pristup obrazovanju u području ljudskih prava, tolerancije i tranzicijske pravde ograničen. 

Mladi iz političkih stranaka ne surađuju sa drugim politički aktivnim mladima, osim iz svojih “sestrinskih” stranaka. Ova suradnja je ograničena na ideološko umreživanje. Kroz ove mreže članovi dobiju kontakte i treninge o političkim vještinama ali ne i o ljudskih pravima.

Europska unija je u svoj strateški plan počela uvoditi regionalni razvoj kao ključni za razvoj cjelokupne Europe te dovela u mainstream zaštitu ljudskih prava na deklarativnoj razini sa procesom pridruživanja EU Slovenije i Hrvatske kao i procesima približavanja EU ostalih država iz regije. Iznenada, počeli su se okupljati politički aktivne grupe i pojedinci, redom manje opterećeni proteklim sukobima, te su vođeni zajedničkim ciljevima i standardima zaštite ljudskih prava počeli regionalno dijeliti iskustva o pravnom i političkom okviru koji donosi pridruživanje EU.

2. Mreža stranačkih organizacija mladih

Mreža stranačkih organizacija mladih (Political Youth Network – PYN) je međunarodna mreža organizacija mladih koje funkcioniraju kao dio ili podmladak 22 političke stranke iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore i Srbije koja je utemeljena na konferenciji u Zagrebu, održanoj 29. i 30. ožujka 2014. godine.  

Potpisivanjem Deklaracije predanosti Mreži stranačkih organizacija mladih, članice su izrazile predanost Statutu, Tajništvu i drugim članovima u postizanju zajedničkih ciljeva koje prepoznaju i dijele sve članice mreže.

Glavni ciljevi Mreže stranačkih organizacija mladih su definirani i prezentirani kroz niz pojedinačnih sastanaka sa podmladcima političkih stranaka te su potpisivanjem Deklaracije članice pristale na zajedničko ostvarivanje ciljeva i podupiranje vrijednosti:

a) obrazovanje mladih političara na polju ljudskih prava i važnosti njihvog zagovaranja

b) poticanje međugraničnih razmjena znanja i iskustava

c) treniranje u praktičnim političkim vještinama

d) poticanje regionalne suradnje između politički aktivnih mladih u području suočavanja s prošlošću i tranzicijske pravde

e) poticanje participacije mladih u procesima donošenja političkih mjera i politika

f) povećanje razine standarda političke komunikacije između političkih rivala

 

3. Članice

Potpisivanjem Izjave o pristupanju sljedeće političke organizacije su pristupile Mreži stranačkih organizacija mladih: 

iz Bosne and Hercegovine:

 • Forum mladih Naše stranke

 • Stranka za Bosnu i Hercegovinu

 • Mladih socijaldemokratske partije

 • Mladi Saveza nezavisnih socijaldemokrata

 • Mladež Hrvatske demokratske zajednice 1990

iz Hrvatske:

 • Samostalna demokratska srpska stranka

 • Održivi razvoj Hrvatske

 • Forum Mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske

 • Mladi Hrvatskih laburista – Stranka rada

 • Mladi Hrvastke narodne stranke – liberalni demokrati

iz Kosova:

 • Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

iz Crne Gore:

 • Forum mladih Pozitivne Crne Gore

 • Forum mladih Socijaldemokratske partije

 • Asocijacija mladih Socijalističke narodne partije

 • Savjet mladih Demokratske partije socijalista

 • Mreža mladih Pokreta za promjene

iz Srbije:

 • Demokratska omladina

 • Mladi Liberalno-demokratske partije

 • Nova stranka

 • Socijaldemokratska omladina u Socijaldemokratskoj uniji

 • Socijalistička omladina Srbije Socijalistička partija Srbije

   

4. Uspostavljenje Tajništva Mreže stranačkih organizacija mladih

Tajništvo je operativno tijelo Mreže stranačkih organizacija mladih koje je zaduženo za organiziranje aktivnosti poput treninga, sastanaka, izvještavanja. Tajništvo koordinira aktivnosti mreže i osigurava stalnu komunikaciju sa članovima mreže do formalizacije Mreže stranačkih organizacija mladih. 

Tajništvo je uspostavljeno kod Inicijative mladih za ljudska prava te je svaka članica imenovala kontakt osobu za osiguravanje komunikacije.

5. Aktivnosti Mreže stranačkih organizacija mladih

Sve aktivnosti Mreže stranačkih organizacija mladih se planiraju i raspravljaju između Tajništva i članica mreže. Većina aktivnosti će biti u formi sastanaka, treninga, ekspertskih konzultacija o zaštiti ljudskih prava, regionalnoj suradnji i razvijanju političkih kompetencija važnih za buduće političke lidere.

Početne aktivnosti će uključivati analize zakona povezanih s ljudskim pravima s ciljem podizanja svijesti članica o kršenjima ljudskih prava (zakon o dostupnosti informacija, zakon o ravnopravnosti spolova, zakon o reparacijama žrtvama ratnih zločina itd.).

Prva regionalna aktivnost Mreže stranačkih organizacija mladih je bila na međunarodni dan ljudskh prava, 10. prosinca 2014. godine u Beogradu, Podgorici, Sarajevu i Zagrebu. Dan ljudskih prava je obilježen kroz konferencije koje su organizirane u parlamentima zemalja (osim Kosova). Osim predstavnika Mreže na konferencijama su sudjelovali pravnici, eksperti za ljudska prava i akademici. 

Tajništvo Mreže aktivno radi na namicanju sredstava za organizaciju kontinuiranih treninga koji bi omogućili prijenos znanja i vještina članovima podmladaka političkih stranaka.

 

6. Konsolidacija Mreže stranačkih organizacija mladih

Prioritet je osigurati stabilno funkcioniranje Mreže stranačkih organizacija mladih, financijsku i operativnu. Inicijativa mladih za ljudska prava će o aktivnostima Mreže izvještavati na svojim stranicama te dijeliti informacije o drugim regionalnim događajima važnim za članice Mreže. Forum će biti dostupan na web stranicama za komunikaciju članica.

7. Monitoring i evaluacija

Projektni tim redovito obavlja internu evaluaciju projekta. Evaluacije se održavaju i nakon svih aktivnosti. Vanjska evaluacije se provodi kroz upitnike koje članovi Mreže anonimno popunjavaju nakon svake aktivnosti što nam pomaže da odgovorimo na potrebe i interese članica.

8. Strateški plan

Imajući u vidu dugoročni plan za aktivnosti Mreže stranačkih organizacija mladih, ciljevi su dvostruki: a) otvaranje za širi politički kontekst i usmjeravanje prema mrežama i organizacijama u drugim regijama Europe i b) institucionalizacija suradnje i edukacija za buduće političke lidere.

Širenje fokusa članica Mreže stranačkih organizacija mladih i područja njihovog angažmana će dovesti do kontinuirane razmjene iskustava i učenja kroz najbolje prakse koje se mogu implementirati diljem Europe.

Konačno, koordinacija Mreže a će sljedeći plan primarnih aktivnosti i ciljeva raditi na kampanjama, zagovaranju i dizajnu mehanizama institucionalizacije mehanizama suradnje i edukacija za politički aktivne mlade. Napredak u tom smjeru je već ostvaren kroz dobivanje potpore od visokih dužnosnika i institucija u Hrvatskoj. Širenjem te potpore očekujemo i osiguravanje održivih i inkluzivnih aktivnosti za Mrežu. 

Osnivačku konferenciju za Mrežu stranačkih organizacija mladih je financijski podržao:

Druga skupština Mreže stranačkih organizacija mladih (14. listopada 2015. godine, Sarajevo)

U suradnji regionalnih ureda Inicijative mladih za ljudska prava organizirana je Druga skupština Mreže stranačkih organizacija mladih 14. listopada 2015. u Sarajevu.

Platforma koja okuplja 31 organizaciju mladih i lijevih i desnih političkih stranaka time je nakon osnivanja u Zagrebu u ožujku 2014. godine napravila značajne korake u smjeru rasta i konsolidacije. Inicijativa mladih za ljudska prava pokrenula je osnivanje ove mreže s ciljem stvaranja jedne nove generacije političara koja će imati u vidu regionalni kontekst i nužnost prekogranične suradnje na prostoru nekadašnje Jugoslavije te koja će izbjegavati šovinističku retoriku i izostanak elementarne političke kulture kojem svjedočimo i danas.

Inicijativa mladih za ljudska prava koja danas funkcionira isključivo kao facilitator aktivnosti, odnosno kao Tajništvo Mreže, prilikom njezinog osnivanja predložila je ljudska prava i poslijeratnu regionalnu suradnju kao tematski okvir i strateške ciljeve Mreže.

Osim primanja novih članova, na Skupštini u Sarajevu usvojene su odluke i planovi o aktivnostima Mreže, te su učinjene određene promjene u organizacijskoj strukturi Mreže. Naime, uz Tajništvo Mreže, uspostavljene su stalne radne grupe za (a) regionalnu suradnju koja će pružiti podršku Uredu za razmjenu mladih Zapadnog Balkana, za (b) ljudska prava koja će planirati akcije za obilježavanje relevantnih datuma i koja će se očitovati prilikom značajnih kršenja ljudskih prava, te radna grupa za (c) osnaživanje kapaciteta stranačkih organizacija mladih koja će osmišljavati konferencije, treninge, seminare i studijska putovanja za članice Mreže.
Također, Statut Mreže, kao njezin temeljni akt, na Skupštini u Sarajevu usavršen je kroz analizu privremene radne grupe koja je podnijela amandmane na nekolicinu članaka Statuta.

Po završetku Druge skupštine, Mreža stranačkih organizacija mladih nastavlja sa svojim radom na do sada neviđenom političkom poduhvatu koji dolazi od strane nove generacije političara i političarki – a implementacija usvojenih odluka već je u tijeku!

Članice Mreže stranačkih organizacija mladih od 14. listopada 2015. godine:

Bosna i Hercegovina:
Forum mladih Naše stranka
Forum mladih Socijaldemokratske partije
Mladež Hrvatske demokratske zajednice 1990
Mladi Demokratske fronte
Mladi Partije demokratskog progresa
Mladi Saveza nezavisnih socijaldemokrata
Mreža mladih Saveza za bolju budućnost
Stranka za Bosnu i Hercegovinu

Crna Gora:
Asocijacija mladih Socijalističke narodne partije
Bošnjačka stranka Crne Gore
Demokratski savez Crne Gore
Demokratska stranka Crne gore
Forum mladih Pozitivne Crne Gore
Građanski pokret Ujedinjena reformska akcija
Hrvatska građanska inicijativa
Mladi Liberali Crne Gore
Mreža mladih Pokreta za promjene
Savjet mladih Demokratske partije Socijalista Crne Gore
Socijaldemokratska omladina Crne Gore

Hrvatska:
Forum mladih Socijaldemokratske partije
Mladi Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati
Mladi Hrvatskih laburisti – stranke rada
Održivi razvoj Hrvatske
Samostalna demokratska srpska stranka

Kosovo:
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (Savez za budućnost Kosova)

Srbija:
Demokratska omladina
Forum mladih Nove stranke
Mladi Liberalno demokratske partije
Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine
Socijaldemokratska omladina u Socijaldemokratskoj uniji
Socijalistička omladina Srbije

Od lipnja 2016. rad Mreže mladih političara podupire National Endowment for Democracy.

Za vijesti o Mreži od 2016. godine pratite:

https://www.facebook.com/politicalyouthnetwork/

http://politicalyouthnetwork.org/

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.