hr en

novi početak

Naziv projekta: Novi početak – sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava

Nositelj projekta: Kuća ljudskih prava Zagreb

Partneri:
Centar za mirovne studije
Inicijativa mladih za ljudska prava
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek
Human Rights House Foundation (Oslo, Norveška)

Razdoblje provedbe: 1.travnja 2021. do 31. ožujka 2024.

Ukupna vrijednost projekta: 199.909,82 EUR

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Novosel, kontakt@kucaljudskihprava.hr
Poveznice na relevantne internetske stranice: www.kucaljudskihprava.hr

Sažetak projekta:

Cilj ovog projekta je povećati društveni i politički utjecaj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj kroz razvoj inovativnih načina za učinkovitu zaštitu i promociju ljudskih prava. Hrvatska se u proteklih nekoliko godina suočava s kontinuiranim srozavanjem ljudskih prava i sve težom socioekonomskom situacijom. Istovremeno, institucije su inertne i nemaju dovoljno kapaciteta za osmišljavanje javnih politika, odnosno rješenja za probleme građana i građanki temeljenih na ljudskim pravima i za sve kompleksnije političke, društvene i ekonomske izazove današnjice.

Kao odgovor na ove izazove, projektni partneri će zajedno s drugim organizacijama civilnog društva raditi na osmišljavanju novih načina rada i inovativnih modela za institucionalno i pravno zagovaranje, podršku žrtvama kršenja ljudskih prava te javnu komunikaciju i mobilizaciju građana i građanki. Projekt se temelji na partnerstvu, participativnosti i naučenim lekcijama. Objektivnim sagledavanjem izazova i problema u sektoru te zajedničkim oblikovanjem rješenja i konkretnih koraka gradit će se povjerenje, poticati sinergija i uspostavljati održiva, dugoročna i strukturna suradnja između organizacija civilnog društva.

Projekt je baziran na međupovezanosti javno-zagovaračkog rada te direktnog rada na zaštiti ljudskih prava i rada s ranjivim društvenim skupinama i zajednicama. Projektnim aktivnostima jačat će se kapaciteti za institucionalno zagovaranje i lobiranje za ljudskih prava prema domaćim i međunarodnim institucijama kroz edukaciju, usavršavanje, poticanje umrežavanja i dijeljenje resursa. Također, ojačat će se i izgrađivati kapaciteti organizacija civilnog društva za jačanje pravnog zagovaranja, kroz edukaciju i usavršavanje, ali i umrežavanje pravnika i pravnica koji rade u organizacijama sa za ljudska prava zainteresiranim odvjetnicima i odvjetnicama te članovima i članicama akademske zajednice. Projektne će aktivnosti doprinijeti i jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za javno komuniciranje i direktan rad s lokalnim zajednicama, ali i na zajedničkim naporima na mobilizaciji građana i građanki na zaštiti i promociji ljudskih prava.

Ovim projektom se zajedničkim snagama projektnih partnera i uključenih organizacija civilnog društva stvaraju nužni preduvjeti za promjenu paradigme djelovanja organizacija za ljudska prava iz reaktivnog u proaktivno i progresivno, odnosno iz obrane stečenih prava u njihovo daljnje proširivanje i promociju.

Projekt NOVl POČETAK - Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava podržan je s 199.909,82 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.