hr en

strateški plan 2012-2015

Ovaj dokument predstavlja programsku platformu za rad Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj za period od 2012. do kraja 2015. godine. Strateški plan je produkt konzultacija sa članovima Inicijative, članovima Upravnog odbora, zaposlenicima, aktivistima, volonterima, partnerima i drugim Inicijativama u regiji.

Društveno-politički kontekst

Hrvatska će postati članica Europske unije u srpnju 2013. godine što će trajno promijeniti društveno-politički kontekst. Danas su, nakon dugih pristupnih pregovora, standardi ljudskih prava na višoj razini te je zaštita ljudskih prava poboljšana u odnosu na 1990-te. Ipak, u Hrvatskoj je još mnogo nerješenih slučajeva ratnih zločina, diskirimacije nacionalnih manjina i drugih problema koji izviru iz ratnog perioda i epohe autoritarnog Tuđmanovog režima.

Pošto u Hrvatskoj nije bilo lustracije ni vettinga, kritički pristup nedavnoj nasilnoj prošlosti je više iznimka nego pravilo. Nekolicina moćnih političara koji su zauzeli pozicije moći u devedesetima su si stvorili auru imuniteta i opiru se pravnom progonu za ratne zločine.

Formalno obrazovanje o ljudskim pravima i građanskoj participaciji nije dovoljno zastupljeno kroz obrazovni sustav. Kritički pristup tranzcijskoj pravdi i suočavanju s prošlošću je sporadično. Etnička paradigma je glavna prepreka normalizacije i stabilizacije društva. Pomirdba nije moguća među mladima koji su stasali u etnički zatvorenim zajednicama u kojima je prisutno jako uvjerenje da su ratni zločinci heroji te koje ne pokazuju suosjećanje za žrtve.

Pregovori Hrvatske i Europske unije su imale konstruktivan učinak na odnos prema kršenju ljudskih prava. U budućnosti će pritisal Europske unije slabiti i neće biti ovako sistematičan. Zbog tradicionalno neresponzivne vlade koja će ostati bez vanjskog pritiska Europske unije nevladine organizacije u Hrvatskoj moraju pronaći dodatne međunarodne forume za ljudska prava u kojima mogu dovesti na vidjelo kršenja ljudskih prava u državi.

U novom političkom kontekstu u Hrvatskoj Inicijativa ostaje pri svojim vrijednostima i nastavlja koristiti istu metodologiju rada uz nekompromisnu kritiku kršenja ljudskih prava.

Aktivnosti 2012. - 2015.

Aktivnosti Inicijative će u periodu od 2012. do kraja 2015. godine biti podijeljene u četiri grupe:

(1) Program tranzicijske pravde

(2) Program mladih i obrazovanja

(3) Regionalni i EU program

(4) Program zagovaranja ljudskih prava

Program tranzicijske pravde

Inicijativa se bavi pitanjima tranzicijske pravde od svog osnutka. Prve aktivnosti Inicijative su bile povezane sa promoviranjem činjenica o ratu među mladima. Inicijativa je od tada razvila dobru suradnju sa drugim (nacionalnim i međunarodnim) organizacijama, institucijama i udrugama žrtava za rad na određenim područjima tranzcijske pravde. Inicijativa je postala poznata po bavljanju temama tranzicijske pravde kao i po kritičnost spram standardima u suđenjima za ratne zločine, odajući počast žrtvama i informirajući javnost o ratnim događajima.

Program tranzicijske pravde uključuje nekoliko glavnih aktivnosti: (a) dokumentiranje, istraživanje i monitoring, (b) izvještavanje, (c) memorijalizaciju i (d) prokazivanje istine.

Dokumentiranje, istraživanje i monitoring

Inicijativa se ne bavi sveobuhvatnim dokumentiranjem ratnih zločina. Fokus je na slučajeve kojima se nisu dobro ili dostatno (ili uopće) bavile za to zadužene vlasti. Dokumentirajući te slučajeve Inicijativa zagovara prosekuciju slučajeva koji inače ne bi bili procesuirani. Organizacija provodi istraživanja o procesima tranzicijske pravde s ciljem njihovog unapređenja. U tom pogledu, Inicijativa se bavi sa širokim spektrom pitanja tranzicijske pravde. Inicijativa monitorira suđenja za ratne zločine za slučajeve koje je dokumentirala.

Izvještavanje

Inicijativa objavljuje izvještaje o pitanjima tranzicijske pravde različitih opsega i tema. Svrha izvještaja je identificirati glavne probleme, pratiti promjene i informirati javnost.

Memorijalizacija

Inicijativa zagovara izgradnju spomenika i održavanje komemoracija za odavanje počasti žrtvama ratnih zločina, osobito za slučajeve koji nisu priznati i u zajednicama u kojima žrtve nemaju podršku.

Prokazivanje istine

Inicijativa organizira okrugle stolove, konferencije za medije, javne debate i izložbe s ciljem promocije činjenica o ratnim zločinima i davanju glasova žrtvama.

Program mladih i obrazovanja

Inicijativa je organizacija mladih te su joj ciljna skupina mladi ljudi s posebnim fokusom na četiri grupe: aktiviste, potencijalne sudionike edukacijskih aktivnosti, mlade u ratom pogođenim područjima i etnički podijeljenim zajednicama te bivše izbjeglice ili (međunarodno) raseljene mlade.

Glavne aktivnosti programa mladih i obrazovanja su: (a) Mreža MoJA inIcijaTiva, (b) edukacije o tranzicijskoj pravdi, (c) kampanje za integraciju i suočavanje s prošlošću.

Moja inicijativa

Moja inicijativa je regionalna aktivistička mreža mladih ljudi koji zagovaranju poštivanje ljudskih prava, suočavanje s prošlošću i sudjelovanje mladih u društveno-političkom životu svojih zajednica. U Hrvatskoj je Moja inicijativa pokrenuta ubrzo nakon osnivanja Inicijative. U sklopu Moje inicijative se organiziraju javne akcije, inicijative i kampanje.

Edukacije o tranzicijskoj pravdi

Inicijativa organizira različite oblike edukacija o tranzicijskoj pravdi (treninge, seminare, programe pripravništva itd.) koje su usmjerene na mlade te organizirane prema njihovim potrebama, interesima i vremenu koje imaju na raspolaganju. Inicijativa surađuje sa različitim organizacijama, institucijama i nezavisnim ekspertima na ovim edukacijama.

Kampanje za integraciju i suočavanje s prošlošću

Inicijativa zagovara integraciju i suočavanje s prošlošću u ratom pogođenim i etnički podijeljenim zajednicama te uključuje mlade iz lokalnih zajednica u svoje aktivnosti.

Regionalni i EU program

Inicijativa kao članica YIHR Regionalne mreže djeluje regionalno od svog osnutka. Regionalne aktivnosti su uvijek bile važan dio Inicijativinog rada. U novom političkom kontekstu regionalni program Inicijative je preimenovan u Regionalni i EU program. Više se neće baviti samo regionalnim aktivnostima već i aktivnostima povezanim sa članstvom i integracijom Hrvatske u EU.

Inicijativin regionalni i EU program u periodu 2012. - 2015. godine biti će organiziran kroz glavne aktivnosti: (a) inicijativa REKOM, (b) podrška regionalnoj suradnji mladih političara, (c) sudjelovanje u predpristupnom monitoringu Hrvatske na putu u EU, (d) prijenosu iskustva zagovaranja u EU integracijskom procesu.

Inicijativa REKOM

Inicijativa sudjeluje u radu Koalicije za REKOM. Koalicija je mreža nevladinih organizacija, udruga i pojedinaca koji predstavljaju i promiču Inicijativu za REKOM do osnivanja Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenih na području nekadašnje SFRJ od 1. siječnja 1991. go 31. prosinca 2001.

Podrška regionalnoj suradnji mladih političara

Inicijativa kao i druge članice YIHR Regionalne mreže namjerava podržavati regionalnu suradnju politički aktivnih mladih na Zapadnom Balkanu sa posebnim fokusom na suradnju na pitanjima ljudskih prava, tranzicijske pravde i slobode kretanja.

Sudjelovanje u predpristupnom monitoringu Hrvatske na putu u EU

Europska komisija provodi predpristupni monitoring Hrvatske. Monitoring će se nastaviti dok Hrvatska ne postane članica Europske unije. Inicijatvia radi na nekoliko područja koje su dio monitoringa te će podnositi izvještaje monitorima Europske komisije o procesuiranju ratnih zločina, regionalnoj suradnji i ljudskim pravima.

Transfer iskustva zagovaranja u EU integracijskom procesu

Inicijativa će osnažiti ulogu civilnog društva u kontekstu EU integracijskih procesa u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima Zapadnog Balkana zagovarajući i osiguravajući transfer iskustava i dobrih praksi civilnog društva iz Hrvatske civilnom društvu u drugim zemljama regije.

Program zagovaranja ljudskih prava

Kao organizacija koja je posvećena promociji i zaštiti ljudskih prava Inicijativa surađuje sa mnogim domaćim i međunarodnim organizacijama, institucijama i uredima koji imaju utjecaj na stvaranje politika i mjera. Inicijativa monitorira stanje ljudskih prava, u suradnji sa drugim organizacijama izvještava važne dionike.

Glavne aktivnosti Programa zagovaranja ljudskih prava su: (a) monitoring i izvještavanje, (b) zagovaranje putem mreža, (c) podizanje kapaciteta OCD-a

Monitoring i izvještavanje

Kroz izvještajne cikluse Inicijativa izvještava relevantna tijela Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i dr. u suradnji sa drugim domaćim organizacijama koje monitoriraju pojedina područja ljudskih prava.

Zagovaranje putem mreža

Inicijativa je članica više međunarodnih mreža organizacija koje promiču demokraciju i ljudska prava. Kroz sudjelovanje na aktivnostima tih mreža Inicijativa zagovara na međunarodnoj razini veće poštivanje ljudskih prava.

Podizanje kapaciteta OCD-a

U suradnji sa iskusnim stranim i međunarodnim organizacijama Inicijativa organizira treninge i seminare te sastanke za OCD-e iz Hrvatske kojima nedostaje iskustva i znanja za pripremu izvještaja za relevantne dionike.

Struktura organizacije

Struktura odlučivanja Inicijative proistječe iz Statuta odobrenog od strane Skupštine svih članova. Skupština je najviše tijelo odlučivanja u Inicijativi koje se sastaje dvaput godišnje. Skupština bira direktora i druge članove Upravnog odbora na mandat od dvije godine. Upravni odbor bira predsjednika Upravnog odbora iz svojih članova. Direktor je član Upravnog odbora ali ne može biti njegov predsjednik. Koordinatore programa bira direktor te odobrava Upravni odbor. Koordinatori programa su zaposlenici ili volonteri Inicijative.

Organizacijski razvoj

Inicijativa je relativno mlada organizacija te u ovom periodu treba uložiti napor u organizacijski razvoj. Inicijativa je prije prihvaćanja ovog dokumenta prošla organizacijsku transformaciju iz ad-hoc grupe u organizaciju sa jasno utvrđenim pravilima i procedurama, jačim članstvom i funkcionalnim tijelima upravljanja. Ove karakteristike su čvrsti temelj za uspostavljanje funkcionirajućeg i stabilnog izvršnog dijela organizacije.

Prioritet za organizacijski razvoj u periodu 2012. - 2015. je razvoj administrativno-financijskog odjela koji će nastaviti profesionalizaciju rada organizacije. Ovaj razvoj bi dozvolio jasniju podjelu između programskih i administrativnih dijelova organizacije. Također, napori će biti uloženi u osiguravanje održivosti organizacije u vremenima kada većina donatora napušta Hrvatsku te jenjavanju međunarodni pritisci za pitanja ljudskih prava.

Konačno, članovi i zaposlenici Inicijative će biti predani pozicioniranju Inicijative kao relevantnog čimbenika u javnim raspravama, kao zagovaratelja za pravne i institucionalne promjene te kao responzivnu watchdog grupu.

 

YIHR Outcomes to date 2015 Publication

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.