hr en

YIHR team

Small bv

Branka Vierda Programska direktorica

Branka Vierda, magistra prava, u Inicijativi mladih za ljudska prava radi od 2017.g. te koordinira program pravde i program pomirenja. Uz interes za tranzicijsku pravdu i usavršavanje u tom području, dulje od deset godina bavi se i educira o ljudskim pravima. Predavala na raznim programima, panelima i školama o temama vezanim uz suočavanje s prošlošću, politike sjećanja i kulturu sjećanja te vodila radionice u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert na temu političke participacije žena u okviru mogućnosti socijalne države. Posebno je zanima razvijanje metoda sprečavanja govora mržnje online i offline, posebice prema pripadnicima nacionalnih manjina. Za vrijeme članstva u SDP-u od 2006. do 2018. stekla znanja i vještine zagovaranja te uspješnog rada u timu s ciljem ostvarivanja društvenog doprinosa. Predavala u okviru modula Socijalna politika i feministička intervencija u Centru za ženske studije Zagreb. Završila obrazovni program Centra za ženske studije.

Small dsc08368 rc resize 261x407

Morana Starčević Izvršna direktorica

Morana Starčević završila je preddiplomski studij filozofije i sociologije i diplomski studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoje neformalno obrazovanje započinje 2008. godine pohađajući seminare i treninge o zelenoj ideji. Odradila je pripravništvo za Zelenu grupu Europskog parlamenta i Federaciju mladih zelenih Europe. Bila je članica izvršnog odbora Cooperation and Development Network Eastern Europe od 2011. do 2013. godine te je sudjelovala u organizaciji neformalih edukacija o ljudskim pravima, političkoj participaciji mladih i aktivizmu. U Inicijativi je od ožujka 2014. godine na poziciji Voditeljice ureda. Početkom 2015. godine postaje v.d. izvršne direktorice Inicijative mladih za ljudska prava te u travnju 2015. preuzima poziciju izvršne direktorice na kojoj ostaje do veljače 2017. godine. Nakon rada u konzaltingu vraća se na poziciju izvršne direktorice Inicijative u veljači 2019. godine.

Small 7aca4954 5e71 4594 8d26 dd901f6af8f2

Ana Gvozdić Provoditeljica programa / Program Officer

Ana Gvozdić je završila mirovne studije 2021. godine na Macalester College-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Tijekom studija fokusirala se na teme tranzicijske pravde na Zapadnom Balkanu, posebice kulturu sjećanja kroz završni rad o sjećanju na djecu u ratu u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Kroz pripravništva u organizacijama civilnog društva te angažman u lokalnoj zajednici podržavala je programe mirovnog obrazovanja te se borila protiv rodno-uvjetovanog nasilja. U Inicijativi mladih za ljudska prava počinje raditi 2021. godine.

Small ds 261x407

Dorotea Strelec Provoditeljica programa / Program Officer

Dorotea Strelec 2019. je godine stekla zvanje magistre politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. U Inicijativi mladih za ljudska prava radi od 2021. kao asistentica na programima. Za vrijeme studija, tri je godine volonterski radila u stručnom studentskom časopisu Mali Levijatan, najprije kao članica uredništva, a zatim kao glavna urednica. Uz rad u uredništvu na Fakultetu je demonstrirala na nekoliko kolegija vezanih uz sigurnost i međunarodne odnose, a na završnoj je godini studija sudjelovala i u radu Studentskog zbora FPZG-a. Uz studij se usavršavala pohađajući programe neformalnog obrazovanja poput Studentskog programa Akademije za politički razvoj, Škole društvene pravednosti u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert, Edukacijskog programa Praktičar socijalnih inovacija u organizaciji YIHR Hrvatska te Mirovnih studija Centra za mirovne studije. Kao članica organizacijskih timova, radila je na nekoliko ERASMUS+ projekata za mlade, poput Model European Union Zagreb i European Youth Weeks. Članica je Izvršnog odbora Društva Naša Djeca Varaždin i Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske.

Small dsc08413 rc resize 261x407

Mario Mažić Osnivač

Mario Mažić rođen je u Sisku, a odrastao između Siska i Petrinje zbog ratnih događanja u 1990-ima. Završio je opću gimnaziju i upisao Fakultet političkih znanosti 2006. godine. Završio je ljetni akademski program iz međunarodnih odnosa i politologije na Sveučilištu u Oslu, Norveška (2008) i ljetni program iz povijesti i književnosti Sveučilišta Northwestern (2010). Godine 2012. sudjelovao je u fellowship programu Dijalog o prošlosti i odgovornost na Institutu za izučavanje ljudskih prava Sveučilišta Columbia u New Yorku, SAD. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja vodio je i uređivao emisiju na teme relevantne za mlade na lokalnom radiju. Kasnije se pridružio Omladinskoj grupi Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava koju je nekoliko godina koordinirao dok nije postao suradnikom u Programu obrazovanja za ljudska prava. Član je upravnog odbora Fonda za humanitarno pravo Kosovo. Osnovao je YIHR u Hrvatskoj 2008. godine u koordinaciji s regionalnom mrežom YIHR.

Small dsc08385 rc resize 261x407  1

Nikola Puharić Predsjednik upravnog odbora

Nikola Puharić diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebute povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao novinar i suradnik u odnosima s javnošću, programski direktor Inicijative, konzultant. Njegovo područje profesionalnog i istraživačkog interesa su ljudska prava te studije nacionalizma, politika povijesti i sjećanja na području bivše Jugoslavije.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.